• Anasayfa
  • MLİ402 Vergi Denetimi (2021 - 2022 / 8. Yarıyıl)
  • EN
MLİ402 - Vergi Denetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi Denetimi MLİ402 8 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Ders Veren
Amaç

Bu derste, öğrencilerin vergi denetimi alanında bilgilierini artırmaları ve gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği gibi sınavlarda başarı bakımından gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Denetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Türleri, Denetim Teknikleri ve Denetim Yöntemleri , Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü ve Vergi Denetimi ile İlgili Genel Açıklamalar, Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik , Vergi Denetiminde Yorum ve Delil Serbestisi, Yoklama, Yaygın ve Yoğun Denetim, Vergi İncelemesi, Arama, Aramalı İnceleme, Vergi Denetimi İle Görevli Kuruluşlar

Ders Kaynakları İbrahim ORGAN (2008), Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Denetimin Tanımı, Tarihçesi ve Türleri
2 Denetim Teknikleri ve Yöntemleri
3 Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü ve Vergi Denetimi İle İlgili Genel Açıklamalar
4 Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir Denetimi
5 Vergi Denetiminde Yorum ve Delil Serbestisi
6 Yoklama
7 Ara Sınav
8 Yaygın ve Yoğun Denetim
9 Vergi İncelemesi, Amacı, İşlevleri, Öteki Denetim Yöntemlerinden Farkı ve Türleri
10 Vergi İnceleme Süreci ve Vergi İnceleme Teknikleri
11 Arama/Aramalı İnceleme
12 Vergi Denetimi Örgütü Hakkında Genel Açıklamalar
13 Vergi Denetim Kuruluşları
14 Genel değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Denetim teknik ve yöntemlerini karşılaştırır, analiz eder
Denetime ilişkin temel kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar
Ülkemizde en çok uygulanan vergi denetim türlerini kavrar ve yorumlar
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Denetim teknik ve yöntemlerini karşılaştırır, analiz eder - - - - - - - - - - - - - -
Denetime ilişkin temel kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar - - - - - - - - - - - - - -
Ülkemizde en çok uygulanan vergi denetim türlerini kavrar ve yorumlar - - - - - - - - - - - - - -