• Anasayfa
  • MLİ404 Vergi Yargılama Hukuku (2021 - 2022 / 8. Yarıyıl)
  • EN
MLİ404 - Vergi Yargılama Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi Yargılama Hukuku MLİ404 8 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Ders Veren
Amaç

Vergilendirme, kişi hak ve özgürlüklerine doğrudan bir müdahale niteliği taşıdığından, yükümlülerin hukukî durumunu ihlâl etmemek için bazı denetim mekanizmaları kabul edilmektedir. Bu mekanizmalardan biri idarî denetim; diğeri ise, yargısal denetim mekanizmalarıdır. İlgililer ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan sorunların idarî yollarla çözümlenmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, taraflar arasında çözümlenecek bir sorun olmaktan çıkıp taraflar dışında bir merciin çözmesi gereken uyuşmazlıklar için yargısal çözüm üretecek mekanizmaların kabul edilmesi gerekmektedir. İşte, vergi yargısı organları idare ile ilgililer arasında çıkan hukukî uyuşmazlıkları çözen organlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Derste, Vergi yargısı organlarının görev ve yetkileri ile uyuşmazlığın dava yoluyla sonuçlandırılmasına ilişkin kurallar, İdarî Yargılama Usulü Kanunu ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ele alınıp incelenmektedir

Ders İçeriği

Vergi yargısında örgütlenme,Vergi davasının niteliği,Vergi yargılama hukukunda yürütmenin durdurulması,Vergi yargılaması hukukunda ispat ve delil,Vergi yargılaması hukukunda kanun yolları.

Ders Kaynakları Vergi Yargılama Hukuku, H. Hüseyin Bayraklı , Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları
Vergi Yargılaması Hukuku, Yusuf Karakoç, Alfa Yayıncılık
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Vergi yargısı kavramı
2 Vergi mahkemelerinin incelenmesi
3 Bölge idare mahkemelerinin incelenmesi
4 Danıştayın incelenmesi
5 Vergi davasının niteliği
6 Vergi davalarında görev ve yetki kuralları
7 ara sınav
8 Vergi dava dilekçesinin düzenlenmesi
9 Vergi dava dosyasının incelenmesi
10 Vergi dava açma süreleri
11 Vergi yargılaması hukukunda yürütmenin durdurulması
12 Vergi yargılaması hukukunda delil ve ispat kuralları
13 Vergi yargılaması hukukunda olağan kanun yolları
14 Vergi yargılaması hukukunda olağanüstü kanun yolları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Learn to edit the tax court petitions .
Know the nature of the tax case.
Vergi yargılamasında kanun yollarını bilir.
Vergi dava açma sürelerini bilir.
Vergi yargısı kavramını bilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Learn to edit the tax court petitions . - - - - - - - - - - - - - -
Know the nature of the tax case. - - - - - - - - - - - - - -
Vergi yargılamasında kanun yollarını bilir. - - - - - - - - - - - - - -
Vergi dava açma sürelerini bilir. - - - - - - - - - - - - - -
Vergi yargısı kavramını bilir. - - - - - - - - - - - - - -