• Anasayfa
  • TDE103 Türk Dili Tarihi I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TDE103 - Türk Dili Tarihi I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Dili Tarihi I TDE103 1 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zemire GULCALI
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Halilibrahim ERTÜRK
Amaç

Altay Dilleri Teorisi ile bağlantılı olarak Türk lehçelerinin tasnifini Türk dilinin tarihi devirlerini, bunların arasındaki ilişki ve geçiş süreçlerini öğretmek; Türk dilinin tarihi dönemleri, bu dönemlerde kullanılan alfabeler ve bu dönemlerden günümüze ulaşan eserleri tanıtmak.

Ders İçeriği

-Dünya dil aileleri, -Altay Dilleri Teorisi, -Türk Lehçelerinin tasnifi, -Türk dilinin tarihi dönemleri(Eski Türkçe, Orta Türkçe, Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kuzey-Batı Türkçesi, Batı Türkçesi, Osmanlı Dönemi Türkçesi, Modern Türkçe)

Ders Kaynakları Akar, Ali, Türk Dili Tarihi, Ötüken Neşriyat, 2005
Ercilasun, Ahmet Bican, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, 2000
Tekin, Talat -Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş, 1999.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 5 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Final Final 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 78
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,06
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dünya dil aileleri
2 Ural-Altay Dilleri Teorisi
3 Altay Dilleri Teorisi
4 Türk lehçelerinin sınıflandırılması
5 Türk dilinin tarihi dönemleri- En Eski Türkçe ve İlk Türkçe
6 Eski Türkçe Dönemi (Eski Batı Türkçesi)
7 Eski Doğu Dönemi (Köktürk Türkçesi)
8 Eski Doğu Türkçe Dönemi (Köktürk Türkçesi)
9 Ara sınav
10 Eski Doğu Türkçesi Dönemi (Uygur Türkçesi)
11 Eski Doğu Türkçesi Dönemi (Uygur Türkçesi)
12 Orta Türkçe Dönemi (Karahanlı Türkçesi)
13 Orta Türkçe Dönemi (Karahanlı Türkçesi)
14 Genel tekrar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk dilinin tarihsel gelişimi öğretilir.
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri öğretilir.
Türk lehçelerinin sınıflandırılması öğretilir.
Türk dilinin farklı dönemlerinde verilen eserler hakkında bilgi sahibi olurlar.
Tarihsel olarak Türk dilinin gelişiminde dönemler arasındaki ses ve yapı farkı öğretilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk dilinin tarihsel gelişimi öğretilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri öğretilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk lehçelerinin sınıflandırılması öğretilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk dilinin farklı dönemlerinde verilen eserler hakkında bilgi sahibi olurlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Tarihsel olarak Türk dilinin gelişiminde dönemler arasındaki ses ve yapı farkı öğretilir. - - - - - - - - - - - - - - -