• Anasayfa
  • TDE106 Osmanlıca II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
TDE106 - Osmanlıca II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Osmanlıca II TDE106 2 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Hacı İbrahim DEMİRKAZIK
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, Osmanlı Türkçesinde yer alan Farsça ve Arapça unsurları tanımaktır.

Ders İçeriği

Osmanlı Türkçesindeki Farsça ve Arapça unsurlar.

Ders Kaynakları Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri
Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 14 56
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 129
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,06
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Farsça yapılı tamlamalar
2 Farsça yapılı isim tamlamaları
3 Farsça sıfat tamlamaları
4 Farsça zincirleme tamlamalar
5 Osmanlı Tükçesinde sık kullanılan Farsça tamlamalar
6 Osmanlı Tükçesinde sık kullanılan Farsça tamlamalar
7 Arapça ay adları
8 Ara sınav
9 Farsça ve Arapça çokluk ekleri
10 Arapça kelimelerin yapısı
11 Arapça masdarlar
12 Arapça mastar kalıpları
13 Arapça düzensiz çokluklar
14 Arapça düzensiz çokluklarla ilgili uygulamalar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Arapça kelimelerdeki erillik ve dişilliği tanımlar
Farsça sıfat tamlamalarının yapısını bilir.
Arap dilinin kelime türetme biçimini anlar.
Arapça-Farsça çokluk yapılarını anlayabilir.
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça tamlamaları tanır ve yazabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Arapça kelimelerdeki erillik ve dişilliği tanımlar - - - - - - - - - - - - - - -
Farsça sıfat tamlamalarının yapısını bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Arap dilinin kelime türetme biçimini anlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Arapça-Farsça çokluk yapılarını anlayabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça tamlamaları tanır ve yazabilir. - - - - - - - - - - - - - - -