• Anasayfa
  • TDE204 Eski Anadolu Türkçesi II (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
TDE204 - Eski Anadolu Türkçesi II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Eski Anadolu Türkçesi II TDE204 4 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Ders Veren
Amaç

1. 13.-15. yüzyıl Batı Türkçesi metinleri ve dil özellikleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek; 2. Metinler üzerinden Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini pekiştirmek; 3. Öğrencileri Eski Anadolu Türkçesi metinlerini çözümleyebilir duruma getirmek.

Ders İçeriği

13-15. yüzyıl Batı Türkçesinin dil özellikleri ve metinleri.

Ders Kaynakları Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, Akçağ Yayınları, 2005
Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I-II, TDK Yay., Ankara, 2009
Cem Dilçin, Süheyl ü Nevbahar inceleme-metin-sözlük, TDK Yayınları, 1991
Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., İstanbul 1946.
İbrahim Taş, Yusuf Zeliha, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 42, İstanbul, 2008
İbrahim Taş, Süheyl ü Nev - Bahar'da Eskicil Ögeler, TDK Yayınları, 2015
Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları, 1997
Mustafa S. Kaçalin, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, TDK Yay., 2017
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 4 1 4
Final Final 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 82
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,22
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Eski Anadolu Türkçesinin ana hatlarıyla tanıtımı, dersin içeriği ve kaynaklar hakkında genel bilgi
2 Süheyl ü Nevbahar'dan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
3 Süheyl ü Nevbahar'dan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
4 Süheyl ü Nevbahar'dan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
5 Süheyl ü Nevbahar'dan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
6 Süheyl ü Nevbahar'dan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
7 Süheyl ü Nevbahar'dan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
8 Ara Sınav/Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
9 Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
10 Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
11 Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
12 Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
13 Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
14 Dede Korkut Kitabı'ndan seçilmiş bir bölümün okutulup incelenmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenciler, 13. ve 15. yüzyıla ait Batı Türkçesi metinleri ve dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dönemin önemli şahıslarını ve eserlerini tanıyabilir
Metinleri okuma, açıklama, metin üzerinde dil incelemesi yapabilme becerisi kazanır.
Dönemin söz varlığı konusunda bilgisini arttırır
Öğrenciler, haftalık çalışma ödevleriyle bu bilgi ve becerilerini pekiştirir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Öğrenciler, 13. ve 15. yüzyıla ait Batı Türkçesi metinleri ve dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Dönemin önemli şahıslarını ve eserlerini tanıyabilir - - - - - - - - - - - - - - -
Metinleri okuma, açıklama, metin üzerinde dil incelemesi yapabilme becerisi kazanır. - - - - - - - - - - - - - - -
Dönemin söz varlığı konusunda bilgisini arttırır - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler, haftalık çalışma ödevleriyle bu bilgi ve becerilerini pekiştirir - - - - - - - - - - - - - - -