• Anasayfa
  • TDE401 Yeni Türk Yazı Dilleri I (2021 - 2022 / 7. Yarıyıl)
  • EN
TDE401 - Yeni Türk Yazı Dilleri I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yeni Türk Yazı Dilleri I TDE401 7 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ders, sadece yüz yüze verilmektedir.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halilibrahim ERTÜRK
Ders Veren Prof. Dr. Oktay Selim KARACA
Amaç

Azerbaycan Türkçesinin sözdizimsel ve gramatikal unsurlarını, ana hatlarıyla öğrenmelerini ve bu lehçeler üzerine lisansüstü düzeyde alan araştırmaları yapabilmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olan Azerbaycan Türkçesinin verilen metinler üzerinden gramer bilgilerini öğretmek, aynı zamanda Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmak ve Azerbaycan lehçesinin diğer Türk lehçeleriyle sözdizimsel, gramatikal açından ortak ve farklı yönlerini göstermektir.

Ders Kaynakları Baskakov, N. A. Vvevdeniye v izuçeniye tyurkskih yazıkov, Moskva, 1968
Anar, Beş Mertebeli Evin Altıncı Mertebesi, Bakı, 1981
Akdoğan, B., Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne Büyük Sözlük, İst. 1999.
Elçin, Ağ Deve, Bakı, 1985.
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yay.
Altaylı S., Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, MEB., İst. 1994
Ercilasun, A. B., Türk Lehçeleri Grameri, Ankara, 2007.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 4 2 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 4 2 8
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 4 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 2 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 2 4
Ödev 1 Ödev 1 8 1 8
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 78
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,06
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Oğuz grubu Türk lehçeleri
2 Oğuz grubu Türk lehçelerinin eşdillilik özellikleri
3 Azerbaycan ve Azerbaycan Türkleri
4 Azerbaycan Türkçesi, tarihi gelişimi ve fonetik özellikleri
5 Azerbaycan Türkçesinin morfolojik özellikleri (isim çekimi)
6 Azerbaycan Türkçesinin morfolojik özellikleri (fiil çekimi)
7 Azerbaijan morphological features of Turkish (conjugation)
8 Ara sınav
9 Azerbaycan Türkçesinin morfolojik özellikleri (fiil çekimi)
10 Azerbaycan Türkleri edebiyatı
11 Azerbaycan edebiyatından seçme metinler fonetik, morfolojik ve sentaktik tahliller
12 Azerbaycan edebiyatından seçme metinler fonetik, morfolojik ve sentaktik tahliller
13 Azerbaycan edebiyatından seçme metinler fonetik, morfolojik ve sentaktik tahliller
14 Azerbaycan edebiyatından seçme metinler fonetik, morfolojik ve sentaktik tahliller
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenci, herhangi bir Türk lehçesi hakkında nasıl bir inceleme yapacağını öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Öğrenci, herhangi bir Türk lehçesi hakkında nasıl bir inceleme yapacağını öğrenir. - - - - - - - - - - - - - - -