• Anasayfa
  • HEM326 Diyaliz Hemşireliği (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
HEM326 - Diyaliz Hemşireliği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Diyaliz Hemşireliği HEM326 6 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi DÜZ ANLATIM, SORU-CEVAP, TARTIŞMA
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Elif ERBAY ÖZDEDE
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hülya SARAY KILIÇ
Amaç

Öğrenciye diyaliz hastasının izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak, bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak, diyaliz hastasını bütüncül yaklaşımla ele alma becerisi kazandırmak.

Ders İçeriği

Böbreğin anatomi ve fizyolojisi, böbrek hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımları, böbrek yetmezliği ve hemşirelik yaklaşımları, diyaliz endikasyonları, diyaliz çeşitleri, diyalizin fizyolojik prensipleri, diyaliz için gerekli materyaller, diyaliz uygulamaları, karşılaşılan komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımları, çocuklarda, yaşlılarda ve gebelikte diyaliz uygulamaları, diyaliz hastalarının beslenmesi ve eğitimi.

Ders Kaynakları Adem Sezen. Diyaliz Hemşireliği, 2014, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 12 24
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Böbrek Anatomisi ve Fizyolojisi
2 Böbrek yetmezliği ve hemşirelik bakımı
3 Diyaliz İle İlgili Genel Bilgiler, Diyalizin Tanımı ve Fizyolojik Prensipleri
4 Diyaliz için gerekli araç-gereçler
5 Diyaliz tipleri ve diyaliz endikasyonları
6 Hemodiyalizin akut ve kronik komplikasyonları
7 Hemodiyalizde damarsal giriş yolları ve heparinizasyon
8 Ara sınav
9 Periton diyalizinin komplikasyonları
10 Diyaliz hastalarında beslenme
11 Diyaliz hastalarında sık karşılaşılan psikolojik sorunlar
12 Diyaliz hastalarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi
13 Özel durumlarda hemodiyaliz (çocuklarda, gebelikte, intoksikasyonlarda)
14 Böbrek transplantasyonu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Diyaliz öncesi, sırasında ve sonrasında bakım gereksinimlerini doğru ve etkin şekilde saptar.
Diyalizde kullanılan araç gereçleri tanı ve bunları kullanır.
Diyaliz hastasının ve ailesinin sağlık eğitimini karşılayabilir.
Hemodiyaliz ve periton diyalizine ilişkin temel kavramları bilir ve bu kavramlar arasında ilişki kurabilir.
Hastayı bütüncül yaklaşımla ele alarak rehabilite eder.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Diyaliz öncesi, sırasında ve sonrasında bakım gereksinimlerini doğru ve etkin şekilde saptar. - - - - - - - - - - - - - - -
Diyalizde kullanılan araç gereçleri tanı ve bunları kullanır. - - - - - - - - - - - - - - -
Diyaliz hastasının ve ailesinin sağlık eğitimini karşılayabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Hemodiyaliz ve periton diyalizine ilişkin temel kavramları bilir ve bu kavramlar arasında ilişki kurabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Hastayı bütüncül yaklaşımla ele alarak rehabilite eder. - - - - - - - - - - - - - - -