• Anasayfa
  • HEM225 Sağlık Eğitimi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
HEM225 - Sağlık Eğitimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sağlık Eğitimi HEM225 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim (Teorik anlatım ve vaka tartışması)
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Aysun ACUN
Ders Veren Öğr. Gör. Sultan KAYAN
Amaç

Hemşirelik Bölümü 6. Yarıyılda yer alan Sağlık Eğitimi dersi, öğrencinin sağlıkla ilgili düşünce, inanç, tutum, davranış ve yaşam biçimini olumlu yönde değiştirmesini ve birey/grup/toplum gereksinimlerine uygun olarak sağlık eğitimini planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesini sağlar.

Ders İçeriği

• Sağlık Eğitimine Giriş • Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Kavramları • Öğretim İlkeleri • Öğrenme Alanları ve Bireyin Öğrenme Yolları • Sağlık Eğitiminde geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar • Yetişkin Eğitimi Kavramı • Sağlık Eğitimcisinin Sahip Olması Gereken Özellikler • Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler • Sağlık Eğitim Konuları • Sağlık Eğitiminde Kullanılan Modeller • Sağlık Eğitimi Planlama ve Program Geliştirme • Sağlık Eğitiminde Kullanılan Yöntemler • Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç-Gereçler • Sağlık Eğitiminin Değerlendirmesi • Örnek Sağlık Eğitimi İçerikleri

Ders Kaynakları Özvarış, ŞB. (2011) (Editör). Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınevi, 1. Baskı.
Özden, M. (2013) (Editör). Sağlık Eğitimi. Ankara: MEB, 20. Baskı.
Allender, J., Warner, K., &Rector, C. (2014). Community & public health nursing: Promoting the public's health. Lippincott Williams & Wilkins.
Güler, Ç. ve Akın, L. (2015) (Editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınevi, Baskı 3.
Stanhope, M., & Lancaster, J. (2017). Foundations For Population Health İn Community/Public Health Nursing-E-Book. Elsevier Health Sciences. P:10-21.
Truglio-Londrigan M., and Lewenson, S. (Ed.). (2017). Public health nursing: Practicing population-based care. Jones & Bartlett Learning.
Erci, B. (2018) (Editör). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi, Baskı 4.
Nies, M. A., and McEwen, M. (2018). Community/Public Health Nursing-E-Book: Promoting the Health of Populations. Elsevier Health Sciences.
Tanır, F. ve Demirhindi, H. (2020) (Editörler). Halk Sağlığı Temel Kavramlar. Ankara: Akademisyen Kitapevi, 1. Baskı.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 100
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 100
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 100
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Ödev 1 Ödev 1 2 1 2
Final Final 7 1 7
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 5 10
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 2 5 10
Toplam İş Yükü (Saat) 62
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sağlık Eğitimine Giriş, Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Kavramları Tartışmalı Ders
2 Öğretim İlkeleri Tartışmalı Ders
3 Öğrenme Alanları ve Bireyin Öğrenme Yolları Tartışmalı Ders
4 Sağlık Eğitiminde Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar Tartışmalı Ders
5 Yetişkin Eğitimi Kavramı Tartışmalı Ders
6 Sağlık Eğitimcisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Tartışmalı Ders
7 Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler Tartışmalı Ders
8 Sağlık Eğitim Konuları Ara Sınav Tartışmalı Ders
9 Sağlık Eğitiminde Kullanılan Modeller Tartışmalı Ders
10 Sağlık Eğitimi Planlama ve Program Geliştirme Tartışmalı Ders
11 Sağlık Eğitiminde Kullanılan Yöntemler Tartışmalı Ders
12 Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç-Gereçler Tartışmalı Ders
13 Sağlık Eğitiminin Değerlendirmesi Tartışmalı Ders
14 Örnek Sağlık Eğitimi İçerikleri Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sağlık eğitiminin temel ilke ve özelliklerini açıklar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirler. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Birey, aile ve toplumunun gereksinimleri çerçevesinde uygun yöntem ve araçları kullanarak sağlık eğitimi planlar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Eğitim becerilerini, sağlık eğitimi uygulamalarında kullanır. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Sağlık eğitiminin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirir. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Sağlık eğitiminin temel ilke ve özelliklerini açıklar. 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirler. 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 3 1 5
Birey, aile ve toplumunun gereksinimleri çerçevesinde uygun yöntem ve araçları kullanarak sağlık eğitimi planlar. 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5
Eğitim becerilerini, sağlık eğitimi uygulamalarında kullanır. 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sağlık eğitiminin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirir. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1