• Anasayfa
  • SAS106 Hücre Biyolojisi (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
SAS106 - Hücre Biyolojisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hücre Biyolojisi SAS106 5 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
HEMŞİRELİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK
Amaç

Hücrenin morfolojisi,kimyası,organel morfolojisi ve fonksiyonları hakkında öğrencilerin bilgi almalarını sağlamak.

Ders İçeriği

Hücrenin Genel Yapısı ve Hücrenin Kimyasal Yapısı(Hücre komponentleri, prokaryot hücreler, ökaryot hücreler, hücrenin şekli,hücrenin büyüklüğü, hücre sayısı)

Ders Kaynakları Alberts B., 2011. Molecular Biology of the Cell. Garland Publ. Karp G., 2013. Cell & Molecular Biology Concepts & Experiments. John Wiley & Sons Inc. İnternet web sayfaları
Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z. 2000, Hücre Biyolojisi. Öğün Matbaacılık, 4. Baskı., Ankara.
The Cell.ASM Press.Washington.ISBN 0-87893-119-8.
Açıldığı Öğretim Yılı 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 50
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 8 16
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 8 16
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 8 16
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 8 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 8 16
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 7 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 7 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 7 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 7 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 320
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 12,55
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hücrenin genel yapısı, prokaryot ve ökaryotik hücreler
2 Hücrenin biyokimyasal yapısı
3 Hücreleri inceleme araçları
4 Biyolojik sistemlerde temel yapı birimleri
5 Hücre zarı
6 Hücre zarındaki farklılaşmalar
7 Hücre içi zar sistemi, endoplazmik retikulum ve sitoplazma
8 Ara sınav
9 Golgi kompleksi
10 Mitokondriler, peroksizom, glioksizom, hidrojenozom ve glikozomlar
11 Plastitler ve kloroplast
12 Ribozomlar, lizozomlar, sentriyoller
13 Çekirdek ve çekirdekçik
14 Kromozomlar ve hücre bölünmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar
Hücre tiplerini, hücre yapılarını, hücrenin ve organellerin görevlerini ve ilişkilerini öğrenir
Biyoloji bilimi ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir - - - - - - - - - - - - - - -
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar - - - - - - - - - - - - - - -
Hücre tiplerini, hücre yapılarını, hücrenin ve organellerin görevlerini ve ilişkilerini öğrenir - - - - - - - - - - - - - - -
Biyoloji bilimi ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır - - - - - - - - - - - - - - -
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır - - - - - - - - - - - - - - -