• Anasayfa
  • YEY209 Kamu Maliyesi (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
YEY209 - Kamu Maliyesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Maliyesi YEY209 2 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet TUHAN
Ders Veren
Amaç

Ders İçeriği

Ders Kaynakları O.Pehlivan, Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, 2018
M.Erdem, D.Şenyüz, İ.Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın, 2009
N.Edizdoğan, Ö.Çetinkaya, E.Gümüş, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın, 2012
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 118
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,63
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Maliyesinin konusu ve diğer Bilim dalları ile ilişkisi
2 Kamu Ekonomisi
3 Kamu Harcalamarı
4 Kamu Gelirleri
5 Vergilerin Sınıflandırılması
6 Vergileme İlkeleri
7 Vergilemeye İlişkin Sorunlar
8 Ara Sınav - Vergilemeye ilişkin Sorunlar
9 Devlet Borçları
10 Bütçe Kavramı, Özellikleri ve Tarihi Gelişimi
11 Bütçe İlkeleri ve Bütçe Sistemleri
12 Bütçe Süreci
13 Yerel Yönetimler Maliyesi
14 Maliye Politikası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergilerin sınıflandırılması, vergileme ilkeleri ve vergileme sorunlarını öğrenme
Maliye Politikası hakkında bilgi sahibi olma
Kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirleri hakkında bilgi sahibi olma
Bütçe ilkeleri, bütçe sistemleri ve bütçe sürecini kavrayabilme
Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile ilişkisini kavrayabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Vergilerin sınıflandırılması, vergileme ilkeleri ve vergileme sorunlarını öğrenme - - - - - - - - - - - - - - -
Maliye Politikası hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirleri hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - - - -
Bütçe ilkeleri, bütçe sistemleri ve bütçe sürecini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile ilişkisini kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -