• Anasayfa
  • YEY104 Anayasa Hukuku (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
YEY104 - Anayasa Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Anayasa Hukuku YEY104 2 4 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze; yazılı ve görsel sunum, anlatım ve tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar KOL
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı; öğrencileri Anayasa Hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku hakkında bilgilendirmektir.

Ders İçeriği

Bu dersin içeriğinde, anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku’na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Ders Kaynakları Kemal GÖZLER (2018); Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 15 1 15
Final Final 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 264
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hukuk ve Anayasa Hukuku, Anayasa Hukukunun Konusu ve Yöntemi (Anayasa Hukukunun Kaynakları, Hukuk Düzeni ve Kurallar Kademelenmesi)
2 Kurucu İktidar
3 Devlet Kavramı; Devlet Şekilleri
4 Hükumet Sistemleri
5 Demokrasi ve Seçimler
6 Anayasaların Yapılması Ve Değiştirilmesi, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi
7 Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
8 Türkiye’de Anayasal Gelişmeler (Tarihsel Gelişim-1921-1924,1961 Anayasalarının Temel Nitelikleri)
9 1982 Anayasasının Yapılışı, Hazırlanışı, Kabulü Ve Temel Özellikleri
10 1982 Anayasasında Yer Alan Devletin Temel İlkeleri
11 1982 Anayasası Genel Esaslar, Temel Haklar Ve Ödevler
12 Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama Yürütme Ve Yargı
13 Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama Yürütme Ve Yarg
14 Anayasa Yargısı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türkiye’de yasama, yürütme ve yargıya ilişkin anayasal kuralların kavranması.
Devlet ve hükümet şekillerinin anlaşılması,
Türkiye’deki anayasal gelişmelerin öğrenilmesi,
Anayasa Hukukunun genel kavramlarının anlaşılması,
Anayasa Hukukunun genel ilkelerinin kavranması,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türkiye’de yasama, yürütme ve yargıya ilişkin anayasal kuralların kavranması. - - - - - - - - - - - - - - -
Devlet ve hükümet şekillerinin anlaşılması, - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye’deki anayasal gelişmelerin öğrenilmesi, - - - - - - - - - - - - - - -
Anayasa Hukukunun genel kavramlarının anlaşılması, - - - - - - - - - - - - - - -
Anayasa Hukukunun genel ilkelerinin kavranması, - - - - - - - - - - - - - - -