• Anasayfa
  • YEY211 Türk Siyasi Hayatı (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
YEY211 - Türk Siyasi Hayatı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Siyasi Hayatı YEY211 3 4 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze; yazılı ve görsel sunum, anlatım ve tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar KOL
Ders Veren Öğr. Gör. Yaşar KOL
Amaç

Bu ders, modernleşme sürecinin başladığı 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uzanan bir dönemde, Türkiye siyasetinin temel toplumsal dinamiklerini, temel çatışma eksenlerini, tarihsel süreklilikleri ve kopuşları ve temel sorun alanlarını kuramsal ve tarihsel bir perspektifle analiz etmeyi hedeflemektedir.

Ders İçeriği

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Cumhuriyetin kuruluşu ve devrimler, Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönem, İsmet Paşalı yıllar ( II. Dünya Savaşı ve çok partiye geçiş), Demokrat Parti (1950-60), 27 Mayıs İhtilali, Adalet Partisi ve 1965 seçimleri, 12 Mart, 12 Eylül 1980, 2000’ler ve küresel dünya gibi konuları içermektedir.

Ders Kaynakları Yusuf TEKİN ve M. Çağatay OKUTAN (2012); Türk Siyasal Hayatı, Orion Kitabevi, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 15 1 15
Final Final 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 208
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8,16
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Osmanlı Son Dönemi Siyasal Hayat
2 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: Tek Parti Dönemi
3 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: Tek Parti Dönemi
4 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: Çok Partili Hayata Geçiş (1945-1950)
5 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)
6 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: 1960 Askeri Darbesi ve Darbe Sonrası Siyasi Hayat
7 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: 1960-1971 Arası Siyasi Hayat
8 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: 1971 Askeri Muhtırası ve 1971-1980 Arası Siyasi Hayat
9 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Darbe Sonrasında Türkiye'de Siyasal Hayat
10 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: 1983-1991 Arası Siyasal Hayat
11 Cumhuriyet dönemi siyasal gelişmeleri: 1991-2002 Arası Siyasal Hayat
12 2002 Sonrası Türkiye'de Siyasal Hayat
13 Türkiye Siyasetindeki Temel Meseleler
14 Türkiye Siyasetindeki Temel Meseleler ve Genel Değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk siyasal hayatındaki önemli olayları, temel siyasal düşünceleri, ve siyasal kişilikleri öğrenme
Geçmiş ile bugün arasındaki devamlılıkları göz önünde tutarak günümüzde yaşananları değerlendirme
Türk siyasal hayatındaki süreklilikleri ve kopuşları anlama ve bunlar arasındaki bağlantıları kurma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk siyasal hayatındaki önemli olayları, temel siyasal düşünceleri, ve siyasal kişilikleri öğrenme - - - - - - - - - - - - - - -
Geçmiş ile bugün arasındaki devamlılıkları göz önünde tutarak günümüzde yaşananları değerlendirme - - - - - - - - - - - - - - -
Türk siyasal hayatındaki süreklilikleri ve kopuşları anlama ve bunlar arasındaki bağlantıları kurma - - - - - - - - - - - - - - -