BÜR202 - Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri BÜR202 2 4 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze; yazılı ve görsel sunum, anlatım ve tartışma.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemile EVKAYA
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı öğrencilere ülkemizde faaliyette bulunan çok sayıdaki özel- kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı, organları ve işleyişleri hakkında bilgi vermektir.

Ders İçeriği

Ülkemizde faaliyette bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verilir.

Ders Kaynakları Ed. Tarık Söylemez/ Rahmi AKBAŞ, Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2009
Kadir BAYRAKTAR, Mehmet ALTINÖZ, (2013), Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Nobel Yayınevi, Ankara.
Hüseyin YILDIRIM (2012), Kamu ve Özel Kesim Yapısı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 15 1 15
Final Final 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 264
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve İlişkiler
2 Kamu ve Özel İşletmeler ve Hukuksal Yapısı
3 Anayasa ve Temel Organlar
4 Kamu Yönetiminin Örgütsel Yapısı: Merkezi İdare ve Taşra Örgütü
5 Yerinden Yönetim: Mahalli İdareler
6 Cumhurbaşkanlığı ,Cumhurbaşkanlığına Karşı Sorumlu ve Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
7 Bakanlıklar
8 Bakanlıklara Bağlı ve İlgili Kuruluşlar
9 Bağımsız Düzenleyici Üst Kurum ve Kuruluşlar
10 Kamu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Birlikte Yönetilen Kurumlar ile Siyasi Parti Kuruluşları
11 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
12 Özerk, Tarafsız Kurum ve Kuruluşlar
13 Sendikalar, Yabancı Temsilcilikler ve Hizmet Birlikleri,Vakıflar ve Kamuya Yararlı Dernekler,Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Sanayi ve Ticari Özel İşletmeler
14 Kamunun ve Özel Kesimin Etkin Yönetimi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Anayasa ve Temel Organlar hakkında bilgi sahibi olur.
Merkezi Yönetim, Taşra Kuruluşları ve Yerel Yönetimler hakkında bilgi sahibi olur.
Kamu ve özel kurum ve kuruluşların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Anayasa ve Temel Organlar hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Merkezi Yönetim, Taşra Kuruluşları ve Yerel Yönetimler hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu ve özel kurum ve kuruluşların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -