• Anasayfa
  • YEY103 Türkiyenin Toplumsal Yapısı (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
YEY103 - Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türkiyenin Toplumsal Yapısı YEY103 3 4 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yazılı ve Görsel sunum, konu anlatımı, tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün DALİ
Ders Veren Öğr. Gör. Ahmet TUHAN
Amaç

Türkiye’nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak sosyo kültürel, özel olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek kurumsal sistem ve sosyo kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, bütünleşme, çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır.

Ders İçeriği

Toplumsal yapı kavramı, toplumsal yapı ile ilgili modeller, küreselleşme, Osmanlı’yı anlamada bakış ve model sorunu, Türkiye’nin toplumsal yapısı ve Osmanlı kimliği, Osmanlıdan cumhuriyete modernleşme çabaları, Türkiye’nin toplumsal yapıları: Nüfus ve nüfus yapıları, aile ve kadın, eğitim, ekonomi, din, siyaset, sağlık.

Ders Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Zerrin SUNGUR / Türkiyenin Toplumsal Yapısı
GÖKÇE, Birsen, Türkiye'nin toplumsal yapısı ve toplumsal kurumlar, Savaş Yayını, Ankara, 2004
ORTAYLI, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi ve sosyal değişim, Turhan Kitabevi, İstanbul, 1998
KONGAR, Emre, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 2 14 28
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 16 1 16
Final Final 16 1 16
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 304
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 11,92
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Toplumsal Yapı Kavramı, Toplumsal Yapının Parçaları
2 Toplumsal yapı ile ilgili modeller
3 Az gelişmişlik, Modernleşme, “sağ-sol” yaklaşımı, “devletçi-Seçkinci/Gelenekçi liberal yaklaşım, Küreselleşme
4 Osmanlı’yı Anlamada Bakış ve Model Sorunu
5 Türkiye’nin toplumsal yapısı ve Osmanlı kimliği
6 Osmanlıdan Cumhuriyete modernleşme çabaları
7 Türkiye’nin toplumsal yapılar: Nüfus ve nüfus yapıları
8 Türkiye'de Aile ve kadın
9 Türkiye'de Eğitim
10 Türkiye'de Ekonomi
11 Türkiye'de Sekülerleşme ve Din
12 Türkiye'de Siyaset
13 Türkiye'de Sağlık
14 Bütünsel Bakış
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri tanımlayabilme ve değerlendirebilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri tanımlayabilme ve değerlendirebilme - - - - - - - - - - - - - - -