• Anasayfa
  • YEY102 Yerel Yönetimler (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
YEY102 - Yerel Yönetimler
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yerel Yönetimler YEY102 1 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze; yazılı ve görsel sunum, anlatım ve tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yaşar KOL
Ders Veren Öğr. Gör. Yaşar KOL
Amaç

Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan yerel yönetimlerin teorik arka planını ve dayandığı değerleri ele almak ve bu çerçevede ülkemizdeki yerel yönetim birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt yapısı, teşkilatı, mali yapısı, yönetimler arası ilişkiler vb. bütün yönleri ile incelemektir.

Ders İçeriği

Mahalli idarelerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden yönetim ve mahalli idareler, Anayasalarda mahalli idareler ve yerel demokrasi, mahalli idare kuruluşları; Belediye, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Köyler; görevleri, organları ve yönetimi, mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerde hizmet yöntemleri, merkezi idare-mahalli idare ilişkileri, mahalli idarelerin gelişimi, mahalli idareler ve hemşehri ilişkileri.

Ders Kaynakları Ramazan ŞENGÜL (2018): Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
Yusuf ŞAHİN (2018); Yerel Yönetimler, Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, Bursa.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 264
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Türkiye'de Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi; Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkilerde Temel İlkeler
2 Yerel Yönetimlerin Önemi ve Dayandığı Değerler, Yerel Yönetimlerin Ortak Nitelikleri, Yerel Özerklik, Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler
3 Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Tarihçesi
4 İl Özel İdaresi; Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
5 İl Özel İdaresi; Organları, Teşkilatı ve Diğer İlgili Konular
6 Belediye; Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
7 Belediye; Organları, Teşkilatı ve Diğer İlgili Konular
8 Büyükşehir Belediyesi
9 Köyler
10 Yerel Yönetimlerin Gelirleri, Giderleri, Bütçesi ve Borçlanması
11 Yerel Hizmetlerin Yürütülmesi Yöntemleri
12 Yerel Yönetim Birlikleri ve İller Bankası
13 Yerel Seçimler; Yerel Demokrasi, Yerel Seçim Mevzuatı ve Türkiye'de Yerel Seçimler
14 Yerel Yönetimlerde Reform
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve bunların uygulamaya yansıma biçimlerini anlar.
Yönetim yapısı içinde mahalli idarelerin yerini ve önemini kavrar.
Yerel Yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve bunların uygulamaya yansıma biçimlerini anlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Yönetim yapısı içinde mahalli idarelerin yerini ve önemini kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Yerel Yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -