• Anasayfa
  • YEY206 İdari Yargı (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
YEY206 - İdari Yargı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İdari Yargı YEY206 3 3 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yazılı ve görsel sunum, konu anlatımı, tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer TAŞÇATAN
Ders Veren Öğr. Gör. Ahmet TUHAN
Amaç

İdari yargı sisteminin Türkiye’deki gelişimini ve özelliklerini incelemek. İdari yargının görev alanı ile idari yargı yetkisinin sınırlarını belirlemek. Türk idari yargı kuruluşlarını ve bu kuruluşların görev ve yetkilerini anlatmak. İdari davaların açılmasını ve idari dava türlerini anlatmak ve idari yargılama yöntemini açıklamak.

Ders İçeriği

İdari yargının doğuşu ve gelişimi. İdari yargının görev alanı. Türk idari yargı kuruluşları. İdari dava türleri, idari davaların açılması ve idari yargılama usulü.

Ders Kaynakları GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı, 36.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2017;
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Final Final 25 1 25
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 324
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 12,71
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İdari Yargının Türkiye’de Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Özellikleri ve Kapsamı
2 Türkiye’de İdari Yargının Örgütleniş
3 İdari Yargının Görev Alanı
4 Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlık Türleri
5 İptal Davası
6 Tam Yargı Davası
7 İdari Yargılama ile İlgili Temel İlkeler
8 Arasınav
9 İdari Yargıda Görev ve Yetki
10 İdari Yargıda Taraflar
11 İdari Yargıda Dava Açma Süresi
12 Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar
13 İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları
14 Kanun Yolları ve Dönemin Gözden Geçirilmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
3.İdari dava türleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur ve bu bilgilerini meslek hayatında kullanabilir.
4.İdari yargı kararlarını inceleyebilir.
1.İdari yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve özellikleri açıklayabilir.
5.İdari uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunabilir.
Türkiye’de idari yargının örgütlenişini ve görev alanını açıklayabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
3.İdari dava türleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur ve bu bilgilerini meslek hayatında kullanabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
4.İdari yargı kararlarını inceleyebilir. - - - - - - - - - - - - - - -
1.İdari yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve özellikleri açıklayabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
5.İdari uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye’de idari yargının örgütlenişini ve görev alanını açıklayabilir. - - - - - - - - - - - - - - -