• Anasayfa
  • YEY208 Kentleşme ve Çevre Sorunları (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
YEY208 - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kentleşme ve Çevre Sorunları YEY208 2 4 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yazılı ve görsel sunum, konu anlatımı, tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer TAŞÇATAN
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, Türkiye'de ve dünyada kentleşme politikalarının ve ilgili uygulamaların teorik altyapısını analiz etmektir. Bu bağlamda ders, kent, kentleşme, kentleşme sorunları ve kentleşme politikaları gibi tarihsel, yerel ve küresel bakış açılarıyla ilgilenmektedir.

Ders İçeriği

Dersin içeriğini oluşturan konular; kent, kentleşme ve kentleşme politikası, kentin doğuşu, kent kuramları, Türkiye'de ve dünyada kentleşme süreci, sanayileşme gibi yeni kentsel eğilimler; aglomerasyon ve küreselleşme, kentsel ve bölgesel planlama, gecekondu, konut ve arazi politikaları, çevre sorunları ve politikaları.

Ders Kaynakları SAM,Neslihan,Sosyo-Kültürel Farklılıklar ve Alaşım Mekanları-Kent ve Kentler,Ezgi,2012
Yusuf Şahin, Kentleşme Politikası, Ekin, Bursa, 2013.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Final Final 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bazı anahtar kavramlar: şehir, kentleşme, kentleşme politikası ve diğer ilgili kavramlar
2 Tarihsel bağlamda kent ve kentleşme
3 Türkiye'de ve dünyada kentleşme
4 Kentleşmede yeni eğilimler: sanayileşme, aglomerasyon, küreselleşme
5 Kent kuramları
6 Kentsel planlama politikası
7 Bölgesel planlama politikası
8 Ara sınav
8 Ara sınav - Bölgesel planlama politikası
9 Konut politikası
10 Yasa dışı konut (gecekondu) politikası
11 Kentsel arazi politikası
12 Kıyı politikası
13 Afet politikası
14 Çevre sorunları ve politikaları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türkiye'deki kentleşmeyi tarihsel açıdan açıklar ve dünyadaki yeni kentleşme eğilimlerini yorumlar.
Türkiye'nin çevre sorunlarını ve politikalarını değerlendirir ve eleştirir.
Şehir ve bölge planlamasının kuramını ve hukuki temelini anlar ve Türkiye'deki uygulamalarını değerlendirir,
Şehir, kentleşme ve kent kuramlarını açıklar ve analiz eder,
Türkiye'nin konut, gecekondu ve kentsel alandaki sorunlarının nedenlerini analiz eder ve hedeflenen politikaları değerlendirir ve tartışır
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türkiye'deki kentleşmeyi tarihsel açıdan açıklar ve dünyadaki yeni kentleşme eğilimlerini yorumlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye'nin çevre sorunlarını ve politikalarını değerlendirir ve eleştirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Şehir ve bölge planlamasının kuramını ve hukuki temelini anlar ve Türkiye'deki uygulamalarını değerlendirir, - - - - - - - - - - - - - - -
Şehir, kentleşme ve kent kuramlarını açıklar ve analiz eder, - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye'nin konut, gecekondu ve kentsel alandaki sorunlarının nedenlerini analiz eder ve hedeflenen politikaları değerlendirir ve tartışır - - - - - - - - - - - - - - -