SCT424 - Endüstriyel Seramik Tasarımı ve Uygulama II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Endüstriyel Seramik Tasarımı ve Uygulama II SCT424 8 6 + 8 14,0 Pdf
Birim Bölüm
SERAMİK VE CAM
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze, Örgün
EBS Koordinatörü Prof. Kadir SEVİM
Ders Veren Prof. Kadir SEVİM
Amaç

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratabilmek ve bu tasarımların üretimlerini gerçekleştirmek dersin amacını oluşturmaktadır.

Ders İçeriği

Projelendirilecek konunun araştırılması, konu ile ilgili yazılı ve görsel kaynak araştırılması. Eskiz çizmlerin yapılması yorumlanması teknik çözümlerin yapılması teknik çizimlerin oluşturulması, modelleme kalıplama, üretim, dosyalama ve sunum yapmayı içerir.

Ders Kaynakları Alçı Şekillendirme Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, Yunis Yılmazer, Alpa Pazarlama, Temmuz 2008, İstanbul
Alçı ve Çamur Şekillendirme Yöntemleri, Müşteba Kundul, Biltur Yayın Hizmetleri A.Ş. 2013, İstanbul
FRITH, Donald E.; Mold Making For Ceramics, Krause Publications, 1998
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 20
Uygulama 1 20
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 10
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 40
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 8 4 32
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 2 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 12 6 72
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 4 1 4
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 6 2 12
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 4 4 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 4 2 8
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 80 1 80
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Uygulama 1 Uygulama 1 80 1 80
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 366
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 14,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ders içeriğinin incelenmesi, Uygulama konularının belirlenmesi.
2 Uygulama konusu saha arştırılmasının yapılması ve değerlendirilmesi
3 Eskiz çizimlerinin yapılması ve teknik çizimlere aktarılması
4 Eskiz çizimlerinin yapılması ve teknik çizimlere aktarılması
5 Modelleme aşaması ve teknik çözümlemelerin yapılması
6 Modelleme aşaması ve teknik çözümlemelerin yapılması
7 Ara sınav
8 Kalıp aşaması ve teknik çözümlemelerinin yapılması
9 Kalıp aşaması ve teknik çözümlemelerinin yapılması
10 Kalıp aşaması ve teknik çözümlemelerinin yapılması
11 Uygulama konusunun döküm yolu ile şekillendirilmesi, biküvi pişirimi, rötuşlanması, sırlama ve sırlı pişirim yapılması
12 Uygulama konusunun döküm yolu ile şekillendirilmesi, biküvi pişirimi, rötuşlanması, sırlama ve sırlı pişirim yapılması
13 Uygulama konusunun döküm yolu ile şekillendirilmesi, biküvi pişirimi, rötuşlanması, sırlama ve sırlı pişirim yapılması
14 Proje dosyasının oluşturulması. Sergileme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Şekillendirme araç gereçlerini ve yöntemlerini kullanabilmesi,
Gerçekleştirmiş olduğu kalıplardan döküm ürünler alabilmesi, ürettiği ürünleri sırlayabilmesi ve fırınlayabilmesi, beklenmektedir.
Farklı tekniklerde alçı modellemeler yapabilmesi, Farklı tekniklerde alçı kalıpları yapabilmesi,
Tasarım ve tasarım ilkeleri konusunda bilgi sahibi olabilmesi, Tasarılarını teknik çizimlerle gösterebilmesi,
Öğrencinin, Endüstriyel seramik alanında temel form, fonksiyon, estetik, ergonomi konularında bilgi sahibi olabilmesi,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Şekillendirme araç gereçlerini ve yöntemlerini kullanabilmesi, - - - - - - - - - - - - - - -
Gerçekleştirmiş olduğu kalıplardan döküm ürünler alabilmesi, ürettiği ürünleri sırlayabilmesi ve fırınlayabilmesi, beklenmektedir. - - - - - - - - - - - - - - -
Farklı tekniklerde alçı modellemeler yapabilmesi, Farklı tekniklerde alçı kalıpları yapabilmesi, - - - - - - - - - - - - - - -
Tasarım ve tasarım ilkeleri konusunda bilgi sahibi olabilmesi, Tasarılarını teknik çizimlerle gösterebilmesi, - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrencinin, Endüstriyel seramik alanında temel form, fonksiyon, estetik, ergonomi konularında bilgi sahibi olabilmesi, - - - - - - - - - - - - - - -