• Anasayfa
  • MUD5013 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2021 - 2022 / . Yarıyıl)
  • EN
MUD5013 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları MUD5013 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE DENETİM - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi örgün eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Aysel GÜNEY
Ders Veren Doç. Dr. Aysel GÜNEY
Amaç

Muhasebe ve Denetim programı hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ders İçeriği

Dünyada ve Türkiye de muhasebe ve vergi uygulamalarındaki güncel konuları belirlemek ve tartışmak

Ders Kaynakları TTK kanunu
Vergi Usul Kanunu
Muhasebe Genel Tebliğ
İnternetteki muhasebe ve vegi uygulamaları ile ilgili makaleler
UFRS ve FMS ve BOBİ FRS ile ilgili makaleler
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev (Sunum) 20
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 TİCARETŞİRKETLERİNDEKÂRVEZARARDAĞITIMI Tartışmalı Ders
2 ŞİRKETLERDETASFİYEVEBİRLEŞME Tartışmalı Ders
3 ADLİ MUHASEBE UYGULAMALAR Tartışmalı Ders
4 DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Tartışmalı Ders
5 eşya hukuku ve uygulanması Tartışmalı Ders
6 KURUMLAR VERGİSİ ve uygulaması Tartışmalı Ders
7 S.Y.D. VAKIFLARI VE MUHASEBESİ Tartışmalı Ders
8 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİVE MUHASEBE UYGULAMALARI Tartışmalı Ders
9 HARCAMA VERGİLERİ Tartışmalı Ders
10 ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI Tartışmalı Ders
11 VERG İCEZA HUKUKU VE VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI Tartışmalı Ders
12 Bitcoin uygulamaları Tartışmalı Ders
13 MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN ÖNEMLİLİK KAVRAMI Tartışmalı Ders
14 TÜRKTİCARETKANUNU’NUNFİNANSALRAPORLAMAVEDENETİMUYGULAMALARIÜZERİNDEKİETKİLERİ Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Muhasebe ve denetim alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Muhasebe ve denetim alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. - - - - - - - - - - - - -
Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama - - - - - - - - - - - - -
Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma - - - - - - - - - - - - -