• Anasayfa
  • HS201 Borçlar Hukuku (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
HS201 - Borçlar Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Borçlar Hukuku HS201 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Türkçe. Ders
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Selen BELTEN
Ders Veren
Amaç

Borçlar Hukuku hakkında genel bilgiler Borcu doğuran kaynakların genel olarak incelenmesi, Haksız fiil, Sebepsiz zenginleşme ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Borçların ifasının incelenmesi İfa zamanı, ifa yeri ve taraflar hakkında bilgi verilmesi, Borcu sona erdiren nedenlerin açıklanması.

Ders İçeriği

Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun prensipleri, sözleşmeler, temsil, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun sona ermesi.

Ders Kaynakları Prof Dr.İsmail KAYAR ,Borçlar Hukuku,Detay yayıncılık
prof Dr.Turgut Akıntürk,Borçlar Hukuku,Beta Yayın
Prof. Dr. Fatih Bilgili ve Yrd. Doç. Dr Ertan Demirkapı, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayınları
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Borç İlişkileri, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borçlar Hukukunun Temel Kavramları Ders
2 Borçlar Hukukuna hakim prensipler Ders
3 Hukuksal işlemler, tanım ve türleri Ders
4 Borç kavramı, borç ilişkisinin nitelikleri Ders
5 Sözleşme kavramı ve sözleşmelerin türleri Ders
6 Sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar Ders
7 Sözleşmenin hükümsüzlüğü, sözleşme yapma zorunluluğu Ders
8 ARASINAV-Temsil Ders
9 Sözleşmenin yorumlanması, tamamlanması ve sözleşmede değişiklik yapılması Ders
10 Tek taraflı irade ile borç ilişkisi kurulması, sebebi gösterilmeden borç ikrarı, Ders
11 Haksız fiilden doğan borçlar Ders
12 Sebepsiz zenginleşme Ders
13 Borçların ifası, ifada borçlunun ve alacaklının rolü, ifanın konusu, ifa zamanı ve ifa yeri Ders
14 Borçlu temerrüdünün sonuçları borçların sona ermesi, İbra, Yenileme Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Borçlar hukuku konusunda bilgi sahibi olunur. Ders Dinleme ve anlamlandırma
Borç ve borcun kaynakları konusunda bilgi sahibi olunur. Ders Dinleme ve anlamlandırma
Borcun hangi hallerde sona erdiği konusunda bilgi sahibi olunur. Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Borçlar hukuku konusunda bilgi sahibi olunur. - - - - - - - - - - - -
Borç ve borcun kaynakları konusunda bilgi sahibi olunur. - - - - - - - - - - - -
Borcun hangi hallerde sona erdiği konusunda bilgi sahibi olunur. - - - - - - - - - - - -