EN
  • Anasayfa
  • HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
HS101 Hukukun Temel Kavramları - - - - - - - - - - - -
HS103 Klavye Teknikleri I - - - - - - - - - - - -
HS105 Sekreterlik Bilgisi - - - - - - - - - - - -
HS107 Ofis Programları - - - - - - - - - - - -
HS109 Medeni Hukuk - - - - - - - - - - - -
HS111 Anayasa Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS113 Büro Yönetimi - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
HS102 Medeni Yargılama Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS104 Klavye Teknikleri II - - - - - - - - - - - -
HS106 UYAP ve Hukuk Yazılımları - - - - - - - - - - - -
HS108 İcra ve İflas Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS110 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri - - - - - - - - - - - -
HS112 Ceza Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS114 İdare Hukuku - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
HS201 Borçlar Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS202 Adalet Psikolojisi - - - - - - - - - - - -
HS203 İnsan Hakları Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS204 Protokol Bilgisi - - - - - - - - - - - -
HS205 Etkili ve Güzel Konuşma - - - - - - - - - - - -
HS206 Kıymetli Evrak Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS207 Adli Yazışmalar - - - - - - - - - - - -
HS208 Çalışma Psikolojisi - - - - - - - - - - - -
HS209 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri - - - - - - - - - - - -
HS210 İdari Yargılama Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS211 Ceza Yargılama Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS212 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
HS213 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri - - - - - - - - - - - -
HS214 Ceza İnfaz Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS215 Yargı Örgütü - - - - - - - - - - - -
HS216 Tebligat Hukuku - - - - - - - - - - - -
HS217 Genel Muhasebe - - - - - - - - - - - -
HS218 Avukatlık Hukuku - - - - - - - - - - - -
MOS101 Genel ve Teknik İletişim - - - - - - - - - - - -
MOS102 Girişimcilik - - - - - - - - - - - -
MOS103 Ekip Liderliği - - - - - - - - - - - -
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - -
MOS108 Bilişim Hukuku - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - -
MOS112 Güzel Sanatlar - - - - - - - - - - - -
MOS113 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - -
MOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - -
MOS202 İş Hukuku - - - - - - - - - - - -
MOS203 Pazarlama - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - -
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - -
MOS209 İşletme Yönetimi - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - -
MOS212 Trafik Güvenliği - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - -
MOS216 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - -
MOS217 Davranış Bilimleri - - - - - - - - - - - -
MOS218 Stres Yönetimi - - - - - - - - - - - -
MOS219 İnovasyon - - - - - - - - - - - -
MOS220 E-Ticaret - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - -
BŞÜ202 İş Yeri Uygulaması - - - - - - - - - - - -
BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - -
SHS200 Staj - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi öncelikle temel hukuk kavramlarına hâkim olur. 0
Temel Hukuk Kavramları, Anayasa Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku , Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdari Yargılama, Kalem Mevzuatı, Adli yazışmalar, Avukatlık Hukuku bilgilerine sahip olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi bilgisayar kullanma, Türkçe’yi doğru kullanma ve etkili sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahip olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilme, yorumlayabilme, değerlendirebilme becerisine sahip olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi büro içerisindeki işlerin organizasyonunu yapma, sekreterlik, planlama, kayıt tutma, raporlama, dosyalama ve arşivleme gibi işlerin yapılmasında bilgi ve beceri sahibi olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi Türk yargı örgütünü bilir. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi Adli hizmetler alanında kullanılan UYAP sistemi konusunda bilgi sahibi ve kullanabilme becerisi olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi bir yabancı dili alanla ilgili konularda bilgi sahibi olacak şekilde yazılı olarak anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi organizasyon ve yönetme yeteneğine sahip olur ve bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir. 0
Programdan mezun bir kişi alanla ilgili konularda edindirdiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ve alanla ilgili yenilik ve gelişmeleri takip ederek ömür boyu öğrenmeye açık olma becerisine sahip olur. 0
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun bir kişi dürüstlük, adalet ve etik anlayışının bilincinde olur. 0