EN
  • Anasayfa
  • HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

    ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )
  • EN
1. Yarıyıl (7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
HS101 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
HS103 Klavye Teknikleri I Zorunlu Girer 2 + 1 4,0
HS105 Sekreterlik Bilgisi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
HS107 Ofis Programları Zorunlu Girer 2 + 1 4,0
HS109 Medeni Hukuk Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
HS111 Anayasa Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
HS113 Büro Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SÖĞÜT MYO Hukuk Büro Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
MOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
2. Yarıyıl (7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
HS102 Medeni Yargılama Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
HS104 Klavye Teknikleri II Zorunlu Girer 2 + 1 4,0
HS106 UYAP ve Hukuk Yazılımları Zorunlu Girer 2 + 1 4,0
HS108 İcra ve İflas Hukuku Zorunlu Girer 4 + 0 5,0
HS110 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
HS112 Ceza Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
HS114 İdare Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SÖĞÜT MYO Hukuk Büro Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
MOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
3. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 6,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SÖĞÜT Hukuk Büro Mesleki Seçmeli - 20,0 AKTS] [SÖĞÜT Hukuk Büro Sosyal Seçmeli - 4,0 AKTS]
HS201 Borçlar Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS202 Adalet Psikolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS203 İnsan Hakları Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS204 Protokol Bilgisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS205 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 4,0
HS206 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS207 Adli Yazışmalar Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 4,0
HS208 Çalışma Psikolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS209 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS210 İdari Yargılama Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS211 Ceza Yargılama Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS212 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS213 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS214 Ceza İnfaz Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS215 Yargı Örgütü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS216 Tebligat Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS217 Genel Muhasebe Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
HS218 Avukatlık Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MOS101 Genel ve Teknik İletişim Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS102 Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS103 Ekip Liderliği Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS108 Bilişim Hukuku Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS111 Türk Müziği Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS112 Güzel Sanatlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS113 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS120 İşaret Dili Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS202 İş Hukuku Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS203 Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS204 Halkla İlişkiler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS207 İlk Yardım Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS209 İşletme Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS212 Trafik Güvenliği Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS216 Performans Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS217 Davranış Bilimleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS218 Stres Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS219 İnovasyon Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MOS220 E-Ticaret Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
4. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
BŞÜ202 İş Yeri Uygulaması Zorunlu Girer 0 + 20 10,0
BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi Zorunlu Girer 5 + 0 10,0
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
SHS200 Staj Zorunlu Girmez 0 + 2 4,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0