• Anasayfa
  • HS206 Kıymetli Evrak Hukuku (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
HS206 - Kıymetli Evrak Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kıymetli Evrak Hukuku HS206 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Türkçe, Yüz Yüze, Ders
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Selen BELTEN
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi sahibi olunması, ticaret hayatının önemli bir parçası olan kambiyo senetlerinin hukuki niteliğini ve işleyişinin öğrenilmesini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakla ilgilimevzuat, kıymetli evrakın adi senetten farkları, kıymetli evrakın sınıflandırılması açıklanır. Kıymetli evrakta tahvil, kıymetli evrakta defiler, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali öğrenilir.Kambiyo senetleri ve özellikleri öğrenilir. Poliçe, poliçenin şekil şartları, şekil şartına aykırılığın sonuçları, açık poliçe, imzaların bağımsızlığı ilkesi, poliçede kabul, poliçenin cirosu, poliçede aval, poliçenin ödenmesi, kabul etmem veya ödememeden sorumluluk ve başvuru hakları, başvuru hakkı dışında senet bedelini tahsil olanakları açıklanır. Bono, bononun şekil şartları, şekil şartlarına aykırılığın sonuçları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, bonoda zamanaşımı açıklanır. Çek, çekin, poliçe ve bonodan başlıca farkları, çek düzenleme şartları, çekin şekil şartları, şekil şartlarına aykırılığın sonuçları, çekin özellikleri ve farklılıkları, çekin ödenmesi, Çekin ödenmemesi nedeniyle sorumluluk ve başvuru hakkı, Çeke uygulanan poliçe hükümleri, çeke benzeyen bazı senetler açıklanır.

Ders Kaynakları 1) Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13.Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
4) Yargı yayınları-2011
2) Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
5) Aöf Ticaret Hukuku Ders Kitabı-2010
6) Tİcaret Hukuku -Prof.Dr.İ.Yılmaz,Dr.Mevci ERGÜN-Ekin Kitapevi-2010
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kıymetli evrakın özellikleri ve tanımı
2 Kıymetli evrak teorileri
3 nama,emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri
4 kıymetli evrak çeşitleri
5 kıymetli evrakın sınıflandırılması
6 kıymetli evrak hukukuna hakim olan ilkeler
7 . ara sınav
8 kıymetli evrakın ziyaı ve iptali
9 kıymetli evrakta hak sahipliği
10 kıymetli evrak ile bir hak sahibi olan veya borç altına girenlerin hukuki statüsü ile kambiyo senetlerinin (poliçe, bono ve çek hususiyetleri
11 kabul, ciro çeşitleri ve cironun özellikleri, aval, kıymetli evrakta ödeme
12 bono ve çeke uygulanacak mevzuat hükümleri,
13 karşılıksız çek, keşide etmek suçu ve emtia senetleri
14 final sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
1)ticaret hukukunun bir kolu olan kıymetli evrak hukukunun temel esasları, 2)kıymetli evrak çeşitlerinin neler olduğunun ,sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenme 3)Kıymetli evrak hukukuna hakim olan ilkeleri kavrayabilmek. 4)Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali,hak sahipliği ,devri kavramlarını kavrayabilmek 5)Poliçe,Bono ve Çek de hususiyetler,kabul,ciro,aval konularını kavrayabilmek 6)emtia senetlerini kavrayabilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
1)ticaret hukukunun bir kolu olan kıymetli evrak hukukunun temel esasları, 2)kıymetli evrak çeşitlerinin neler olduğunun ,sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenme 3)Kıymetli evrak hukukuna hakim olan ilkeleri kavrayabilmek. 4)Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali,hak sahipliği ,devri kavramlarını kavrayabilmek 5)Poliçe,Bono ve Çek de hususiyetler,kabul,ciro,aval konularını kavrayabilmek 6)emtia senetlerini kavrayabilmek - - - - - - - - - - - -