• Anasayfa
  • HS210 İdari Yargılama Hukuku (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
HS210 - İdari Yargılama Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İdari Yargılama Hukuku HS210 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi TÜRKÇE,sözlü,yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe KURAŞ
Ders Veren
Amaç

İdari yargılama hukuku ile ilgili temel ilke ve kuralları, yargılama süreci ve sonuçlarını, idari işlemlerin yargısal denetimini ve idari işlem ve eylemlerden doğan idari sorumluluğun tespit ve karara bağlanması süreçlerini baştan sona öğrenmek, böylece ileride lisans tamamlayıp idari yargı alanında hakim olarak görev yapacaklar için iyi bir alt yapı oluşturmak.

Ders İçeriği

İdari yargılama tarihçesi, idari yargı organları ile görev ve yetkileri, idari dava türleri, iptal ve tam yargı davaları ile bunlara karşı gidilebilecek kanun yolları.

Ders Kaynakları Gözübüyük Şeref, Yönetsel Yargı , M.Tosuner ve Z. Arıkan (2003) Türk Vergi Yargısı, İzmir.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İdarenin yargısal denetiminin önemi
2 İdari yargı kuruluşları
3 Yüksek mahkemeler
4 Bölge idare mahkemesi
5 İlk derece mahkemeleri
6 Özel mahkemeler
7 İdari yargının görev alanı
8 İdari uyuşmazlıklar ve davalar
9 İptal davasının özellikleri
10 İptal davasının kabul edilebilirlik şartları
11 İptal nedenleri
12 İptal davasının sonuçları
13 İptal kararlarının yerine getirilmesi
14 Vaka çalışması ve Genel Tekrar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İdareyi, Devletin üç erki içinde konumlandırabilir. Hukuk Devleti ilkesi ve İdare ilişkisini bilir
İdari dava tiplerini ve kanun yollarını, İdari yargılama usulünü öğrenir
Türkiye’deki idari yargı örgütünü tanır
İdari uyuşmazlıkların idari aşamada çözümü konusunu kavrayacak
İdari uyuşmazlıkları konusunu öğrenir,
Hukuk metinlerini yorumlama, muhakeme yapma, sonuçlara varıp değerlendirmeler yapma becerisine sahip olma; karşılaşılan sorunların hukuki değerlendirmelerini ve adlandırmalarını yapma yetkinliği kazanır.
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda hukuki bir sorunu çözümleme becerisi sağlayabilirler
İdari uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümü konusunda geniş çaplı bilgiye sahip olacaktır.
İdari yargılama hukukunun kapsamını, temel kavramlarını ve uygulanması ile ilgili temel bilgileri öğrenir
Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilir
İdari sistemlerinin fonksiyonları, işleyişlerini, sorumluluklarını hukuki kurallar çerçevesinde öğrenme, anlama ve yorumlama yeteneği kazanır
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İdareyi, Devletin üç erki içinde konumlandırabilir. Hukuk Devleti ilkesi ve İdare ilişkisini bilir - - - - - - - - - - - -
İdari dava tiplerini ve kanun yollarını, İdari yargılama usulünü öğrenir - - - - - - - - - - - -
Türkiye’deki idari yargı örgütünü tanır - - - - - - - - - - - -
İdari uyuşmazlıkların idari aşamada çözümü konusunu kavrayacak - - - - - - - - - - - -
İdari uyuşmazlıkları konusunu öğrenir, - - - - - - - - - - - -
Hukuk metinlerini yorumlama, muhakeme yapma, sonuçlara varıp değerlendirmeler yapma becerisine sahip olma; karşılaşılan sorunların hukuki değerlendirmelerini ve adlandırmalarını yapma yetkinliği kazanır. - - - - - - - - - - - -
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda hukuki bir sorunu çözümleme becerisi sağlayabilirler - - - - - - - - - - - -
İdari uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümü konusunda geniş çaplı bilgiye sahip olacaktır. - - - - - - - - - - - -
İdari yargılama hukukunun kapsamını, temel kavramlarını ve uygulanması ile ilgili temel bilgileri öğrenir - - - - - - - - - - - -
Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilir - - - - - - - - - - - -
İdari sistemlerinin fonksiyonları, işleyişlerini, sorumluluklarını hukuki kurallar çerçevesinde öğrenme, anlama ve yorumlama yeteneği kazanır - - - - - - - - - - - -