• Anasayfa
  • HS214 Ceza İnfaz Hukuku (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
HS214 - Ceza İnfaz Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ceza İnfaz Hukuku HS214 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Türkçe,Sözlü,yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe KURAŞ
Ders Veren
Amaç

Avrupa devletlerinde hürriyeti bağlayıcı cezaların ve dolayısıyla cezaevlerinin gelişimi 400 yıllık bir geçmişe sahipken, bizde Tanzimat dönemi ve 1840'lara gitmektedir. Avrupa ülkelerinde, 19'uncu yüzyılda tartışılan sorunlar, bizde daha yeni tartışılmaya başlandığından, cezaevleri ve infaz sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntılar bir türlü giderilememektedir. Bu durum, infaz hukukunun gelişimi açısından da söz konusu olmuştur. Avrupa’da ve Amerika’da bizden yıllarca önce infaz hukuku ve cezaevleri üzerine tartışmalar, kitaplar, geziler, dernek ve vakıflar kurulmuş iken, bizde ne yazık ki bu konu üzerinde Batı’dan yıllarca sonra durulmaya başlanmıştır. Benzer durum, infaz hukuku eğitimi açısından da söz konusudur. Bizde, son yıllarda bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak infaz hukuku konuluncaya kadar, infaz hukukuna ilişkin bilgiler, ceza genel hukuku içerisinde, “cezalar” anlatılırken kısaca değinilmek suretiyle geçiştiriliyordu. Bugün hala, çoğu köklü hukuk fakültesinde aynı uygulama ne yazık ki devam etmektedir. Cezaevleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her zaman sorunlu kurumlar olmuşlardır. Ceza infaz kurumlarının sorunlarının belirlenerek, bunlara çözüm bulunması ve hükümlülerin cezalarının infazı sonunda topluma yeniden kazandırılmaları gereklidir. Gerçekten de, cezaevlerindeki insanların sorunlarına duyarlı kalarak, onların kendi içimizden çıkan insanlar olduğu ve bir gün aramıza tekrar dönecekleri unutulmamalıdır. İnfaz hukuku dersiyle, başta hapis cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Ceza infaz hukukunun temel kavramları, ilke ve amaçları ile tarihsel gelişimi, ceza infaz sistemleri, hürriyeti bağlayıcı cezaların, adli para cezalarının ve güvenlik tedbirlerinin infaz usulleri, hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabul ve yerleştirilme usulü ile izinler ve salıverilmeleri hazırlığı ve ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik esasları ile hükümlünün hak ve güvenceleri ile cezanın infazına ara verilmesi hâllerini, infazı engelleyen nedenleri ve özel infaz rejimleri, uygulama ve insan hakları hukuku içtihatları perspektiflerine değinilerek kuramsal temelde ele alınacaktır.

Ders Kaynakları
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12