PÖA5029 - M.Ö. 1. Binyılda Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
M.Ö. 1. Binyılda Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu PÖA5029 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN
Amaç

Marmara ve Karadeniz’de Hellen Kolonizasyonu dersi Anadolu kıyılarında yer alan coğrafyaya, M.Ö. 8-5. yüzyıllar arasında kurulmuş olan koloni kentleri ve bu süreci incelemeyi ve irdelemeyi amaçlamaktadır. Süreç içinde kalan dönemdeki arkeolojik materyalin de incelenmesini kapsayacaktır.

Ders İçeriği

Anadolu'nun Marmara ve Karadeniz kıyılarında kolonizasyon ile kurulan yeni yerleşmeler ve etkileşimler

Ders Kaynakları H. Parkins ve C. Smith (eds.) Trade, Traders and The Ancient City, London-New York, 1998, 52-74. G. R. Tsetskhladze, Karadeniz’in Tarih ve Arkeolojisi Üzerine (çev. S. Atasoy), İstanbul, 2005. G. R. Tsetskhladze ve F. de Angelis (eds.), The Archaeology of Grek Colonisation, Essays dedicated to Sir John Boardman, Oxford, 1994. G. R. Tsetskhladze (ed.), Greek Colonisation of the Black Sea Area, Stuttgart, 1998.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev (Sunum) 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Derse Giriş, Ön Bilgilendirme ve Araştırma Tarihçesi Sözlü
2 M.Ö. 2. Binyıl Sonu ve M.Ö. 1. Binyıl Başında Ege Dünyası Sözlü
3 Karanlık Çağ ve Geometrik Dönem Sosyo-Kültürel Yapısı Sözlü
4 Arkaik Dönem’in Sosyo-Kültürel Yapısı ve Tarihi Sözlü
5 Kolonizasyon, Sebepleri, Sonuçları ve Tartışmalar Sözlü
6 Kolonizasyon Dönemi Karadeniz Bölgesi arkeolojik kalıntıları Sözlü
7 Kolonizasyon Dönemi Marmara Bölgesi arkeolojik kalıntıları Sözlü
8 Ara Sınav Seminer
9 Kolonizasyon Kitap İncelemesi I Seminer
10 Kolonizasyon Kitap İncelemesi II Seminer
11 Kolonizasyon Makale İncelemesi I Seminer
12 Kolonizasyon Makale İncelemesi II Seminer
13 Kolonizasyon Makale İncelemesi III Seminer
14 Sonuç, Tartışma ve Çıkarımlar Beyin Fırtınası Sözlü
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
M.Ö. 1. Binyıldan itibaren Ege Dünyası Kültürleri’nin kavranması Sözlü Sınav Sunum / Seminer Seminer Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Karanlık Çağ ve Geometrik Dönem’in Sosyo-Kültürel yapısına dair bilgi altyapısının oluşturulması Sözlü Sınav Sunum / Seminer Seminer Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Arkaik Çağ’ın Siyasi ve Sosyo-Kültürel yapısında dair bilgi altyapısının oluşturulması Sözlü Sınav Sunum / Seminer Seminer Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Kolonizasyon’un sebepleri ve sonuçlarına dair olan görüş ve teorilerin kavranması Sözlü Sınav Sunum / Seminer Seminer Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Tüm bilgi birikimi ışığında yayınların incelenmesi ve değerlendirmeler ile eleştirilerin yapılması Sözlü Sınav Sunum / Seminer Seminer Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
ÖĞRENME ÇIKTISI
M.Ö. 1. Binyıldan itibaren Ege Dünyası Kültürleri’nin kavranması
Karanlık Çağ ve Geometrik Dönem’in Sosyo-Kültürel yapısına dair bilgi altyapısının oluşturulması
Arkaik Çağ’ın Siyasi ve Sosyo-Kültürel yapısında dair bilgi altyapısının oluşturulması
Kolonizasyon’un sebepleri ve sonuçlarına dair olan görüş ve teorilerin kavranması
Tüm bilgi birikimi ışığında yayınların incelenmesi ve değerlendirmeler ile eleştirilerin yapılması