EN
  • Anasayfa
  • COĞRAFYA - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
COĞ5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - -
COĞ7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
COĞ5001 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
COĞ5002 Bölge Planlamasının Coğrafi Esasları - - - - - - - - - - -
COĞ5003 Bölgesel Coğrafya Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
COĞ5004 CBS Uygulamaları - - - - - - - - - - -
COĞ5005 Coğrafya Felsefesi - - - - - - - - - - -
COĞ5006 Coğrafyada İstatistik Uygulamaları - - - - - - - - - - -
COĞ5007 Çevre-İnsan İlişkileri ve Başlıca Problemler - - - - - - - - - - -
COĞ5008 Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
COĞ5009 Erozyon ve Toprak Korunması - - - - - - - - - - -
COĞ5010 Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
COĞ5011 Fiziksel Klimatoloji - - - - - - - - - - -
COĞ5012 Jeomorfoloji - İnsan İlişkileri - - - - - - - - - - -
COĞ5013 Jeomorfoloji Uygulamaları - - - - - - - - - - -
COĞ5014 Jeomorfolojik Laboratuar Teknikleri - - - - - - - - - - -
COĞ5015 Kartografik Tasarım - - - - - - - - - - -
COĞ5016 Kentleşme ve Çevre Sorunları - - - - - - - - - - -
COĞ5017 Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyeli - - - - - - - - - - -
COĞ5018 Klimatoloji Uygulamaları - - - - - - - - - - -
COĞ5019 Kuaterner Jeomorfolojisi - - - - - - - - - - -
COĞ5020 Kültür – Ekoloji İlişkisi - - - - - - - - - - -
COĞ5021 Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri - - - - - - - - - - -
COĞ5022 Mesleki Yabancı Dil - - - - - - - - - - -
COĞ5023 Morfojenetik Bölgeler - - - - - - - - - - -
COĞ5024 Sanayileşme ve Sorunları - - - - - - - - - - -
COĞ5025 Suç Coğrafyası Araştırmaları - - - - - - - - - - -
COĞ5026 Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
COĞ5027 Şehir Ekonomisi ve Fonksiyonları - - - - - - - - - - -
COĞ5028 Şehir İçi Arazi Kullanılışı - - - - - - - - - - -
COĞ5029 Tematik Kartografya - - - - - - - - - - -
COĞ5030 Türk Coğrafya Tarihi - - - - - - - - - - -
COĞ5031 Türkiye Afetler Coğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5032 Türkiye Bitki Coğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5033 Türkiye Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - -
COĞ5034 Türkiye İklimi ve İklim Bölgeleri - - - - - - - - - - -
COĞ5035 Türkiye Jeolojisi - - - - - - - - - - -
COĞ5036 Türkiye Jeomorfolojisi - - - - - - - - - - -
COĞ5037 Türkiye Karst Jeomorfolojisi - - - - - - - - - - -
COĞ5038 Türkiye Paleocoğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5039 Türkiye Sanayi Coğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5040 Türkiye Şehirlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması - - - - - - - - - - -
COĞ5041 Türkiye Tarım Bölgeleri - - - - - - - - - - -
COĞ5042 Türkiye Toprak Coğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5043 Türkiye Turizm Coğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5044 Türkiye Ulaşım Coğrafyası - - - - - - - - - - -
COĞ5045 Türkiye’nin Çevre Sorunları - - - - - - - - - - -
COĞ5046 Türkiyede Neotektonik ve Coğrafi Sonuçları - - - - - - - - - - -
COĞ5047 Türkiyede Nüfus Hareketleri - - - - - - - - - - -
COĞ5048 Türkiyenin Kırsal Yerleşme Tipleri - - - - - - - - - - -
COĞ5049 Arazi Kullanımının Coğrafi Esasları - - - - - - - - - - -
COĞ5050 Küreselleşme, Sosyal Ekonomik ve Çevresel Etkileri - - - - - - - - - - -
COĞ5900 Seminer - - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Kendi dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olma, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problemler için beraber kullanabilme yetkinliğine sahiptir. 0
Coğrafi problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem modelleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir. 0
Sistemi analiz ederek çözümleme için gerekli olan yöntemleri tespit uygulama becerisine sahiptir. 0
Coğrafya uygulamaları için gerekli araçları seçme ve kullanma becerisine sahiptir. 0
Bireysel olarak takımda çalışma becerisi ve sorumluluk alabilme özgüvenine sahiptir. 0
Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve diğer farklı bilgileri kullanabilme becerirsine sahiptir. 0
Daima kendini yenileme ve teknolojileri takip becerisi kazanmıştır. 0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir. 0
Mekan ve mekansal problemlerde çözüme ulaşabilmenin farkında olur. 0
Proje yönetimi ve uygulamalarında bilinçli ve hukuksal sonuçların farkında olur. 0
Mekan ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözmek için kullanabilme yetkinliğine sahiptir. 0