• Anasayfa
  • COĞRAFYA - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
COĞ5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
COĞ7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
COĞ5001 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5002 Bölge Planlamasının Coğrafi Esasları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5003 Bölgesel Coğrafya Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5004 CBS Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5005 Coğrafya Felsefesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5006 Coğrafyada İstatistik Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5007 Çevre-İnsan İlişkileri ve Başlıca Problemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5008 Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5009 Erozyon ve Toprak Korunması Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5010 Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5011 Fiziksel Klimatoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5012 Jeomorfoloji - İnsan İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5013 Jeomorfoloji Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5014 Jeomorfolojik Laboratuar Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5015 Kartografik Tasarım Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5016 Kentleşme ve Çevre Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5017 Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyeli Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5018 Klimatoloji Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5019 Kuaterner Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5020 Kültür – Ekoloji İlişkisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5021 Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5022 Mesleki Yabancı Dil Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 2,0 7,5
COĞ5023 Morfojenetik Bölgeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5024 Sanayileşme ve Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5025 Suç Coğrafyası Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5026 Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5027 Şehir Ekonomisi ve Fonksiyonları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5028 Şehir İçi Arazi Kullanılışı Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0 7,5
COĞ5029 Tematik Kartografya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5030 Türk Coğrafya Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5031 Türkiye Afetler Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5032 Türkiye Bitki Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5033 Türkiye Enerji Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5034 Türkiye İklimi ve İklim Bölgeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5035 Türkiye Jeolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5036 Türkiye Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5037 Türkiye Karst Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5038 Türkiye Paleocoğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5039 Türkiye Sanayi Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5040 Türkiye Şehirlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5041 Türkiye Tarım Bölgeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5042 Türkiye Toprak Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5043 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5044 Türkiye Ulaşım Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5045 Türkiye’nin Çevre Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5046 Türkiyede Neotektonik ve Coğrafi Sonuçları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5047 Türkiyede Nüfus Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5048 Türkiyenin Kırsal Yerleşme Tipleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5049 Arazi Kullanımının Coğrafi Esasları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
COĞ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0