EN
  • Anasayfa
  • COĞRAFYA - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı (2 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
COĞ5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
COĞ7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2022 - 2023 Seçmeli Dersler
COĞ5001 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5002 Bölge Planlamasının Coğrafi Esasları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5003 Bölgesel Coğrafya Araştırma Yöntemleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5004 CBS Uygulamaları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5005 Coğrafya Felsefesi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5006 Coğrafyada İstatistik Uygulamaları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5007 Çevre-İnsan İlişkileri ve Başlıca Problemler (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5008 Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5009 Erozyon ve Toprak Korunması (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5010 Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5011 Fiziksel Klimatoloji (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5012 Jeomorfoloji - İnsan İlişkileri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5013 Jeomorfoloji Uygulamaları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5014 Jeomorfolojik Laboratuar Teknikleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5015 Kartografik Tasarım (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5016 Kentleşme ve Çevre Sorunları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5017 Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyeli (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5018 Klimatoloji Uygulamaları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5019 Kuaterner Jeomorfolojisi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5020 Kültür – Ekoloji İlişkisi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5021 Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5022 Mesleki Yabancı Dil (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 1 + 2 3,0 7,5
COĞ5023 Morfojenetik Bölgeler (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5024 Sanayileşme ve Sorunları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5025 Suç Coğrafyası Araştırmaları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5026 Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5027 Şehir Ekonomisi ve Fonksiyonları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5028 Şehir İçi Arazi Kullanılışı (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0 7,5
COĞ5029 Tematik Kartografya (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5030 Türk Coğrafya Tarihi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5031 Türkiye Afetler Coğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5032 Türkiye Bitki Coğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5033 Türkiye Enerji Kaynakları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5034 Türkiye İklimi ve İklim Bölgeleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5035 Türkiye Jeolojisi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5036 Türkiye Jeomorfolojisi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5037 Türkiye Karst Jeomorfolojisi (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5038 Türkiye Paleocoğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5039 Türkiye Sanayi Coğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5040 Türkiye Şehirlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5041 Türkiye Tarım Bölgeleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5042 Türkiye Toprak Coğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5043 Türkiye Turizm Coğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5044 Türkiye Ulaşım Coğrafyası (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5045 Türkiye’nin Çevre Sorunları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5046 Türkiyede Neotektonik ve Coğrafi Sonuçları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5047 Türkiyede Nüfus Hareketleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5048 Türkiyenin Kırsal Yerleşme Tipleri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5049 Arazi Kullanımının Coğrafi Esasları (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5050 Küreselleşme, Sosyal Ekonomik ve Çevresel Etkileri (SBE COĞRAFYA Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ5900 Seminer (SBE COĞRAFYA Seminer Zorunlu) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri ( SBE COĞRAFYA Bilim Etiği Zorunlu Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0