EN
  • Anasayfa
  • COĞRAFYA - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Kendi dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olma, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problemler için beraber kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
2 Coğrafi problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem modelleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
3 Sistemi analiz ederek çözümleme için gerekli olan yöntemleri tespit uygulama becerisine sahiptir.
4 Coğrafya uygulamaları için gerekli araçları seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
5 Bireysel olarak takımda çalışma becerisi ve sorumluluk alabilme özgüvenine sahiptir.
6 Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve diğer farklı bilgileri kullanabilme becerirsine sahiptir.
7 Daima kendini yenileme ve teknolojileri takip becerisi kazanmıştır.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 Mekan ve mekansal problemlerde çözüme ulaşabilmenin farkında olur.
10 Proje yönetimi ve uygulamalarında bilinçli ve hukuksal sonuçların farkında olur.
11 Mekan ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözmek için kullanabilme yetkinliğine sahiptir.