• Anasayfa
  • COĞRAFYA - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
COĞ7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
COĞ8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
COĞ8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - -
COĞ8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
COĞ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
COĞ6001 Akarsu Rejimini Etkileyen Faktörler - - - - - - - - - -
COĞ6002 Alternatif Enerji Kaynakları - - - - - - - - - -
COĞ6003 Anadolu İskan Tarihi - - - - - - - - - -
COĞ6004 Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Etik İlkeleri - - - - - - - - - -
COĞ6005 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analiz - - - - - - - - - -
COĞ6006 Coğrafi Bölgelerin Belirlenmesi - - - - - - - - - -
COĞ6007 Dış Morfodinamaik - - - - - - - - - -
COĞ6008 Gelişmekte Olan Ülkelerde Şehirleşme - - - - - - - - - -
COĞ6009 İklim Sınıflandırma Yöntemleri - - - - - - - - - -
COĞ6010 Neotektonik Prensipleri ve Jeomorfolojik İnceleme Yöntemleri - - - - - - - - - -
COĞ6011 Selçuklu ve Osmanlı Şehirlerinin Coğrafi Analizi - - - - - - - - - -
COĞ6012 Strüktüral Jeomorfoloji - - - - - - - - - -
COĞ6013 Suç Coğrafyası Çalışmaları - - - - - - - - - -
COĞ6014 Şehir Hayati ve Nüfus Hareketliliği - - - - - - - - - -
COĞ6015 Şehirlerin Lokasyon ve Analizi - - - - - - - - - -
COĞ6016 Türkiye Bölge Sistemleri - - - - - - - - - -
COĞ6017 Türkiye Ovaları - - - - - - - - - -
COĞ6018 Türkiye Pazarlarının Coğrafi Analizi - - - - - - - - - -
COĞ6019 Türkiye Volkan Coğrafyası - - - - - - - - - -
COĞ6020 Türkiye’de Alternatif Turizm Olanakları - - - - - - - - - -
COĞ6021 Türkiye’nin Kültür Coğrafyası - - - - - - - - - -
COĞ6022 Türkiye'de Kırsal Yerleşme Sorunları - - - - - - - - - -
COĞ6023 Türkiye'de Nüfus Sorunları - - - - - - - - - -
COĞ6024 Türkiye'de Şehir Coğrafyası Araştırmaları - - - - - - - - - -
COĞ6025 Türkiye'de Tarıma Dayalı Endüstri - - - - - - - - - -
COĞ6026 Türkiye'de Ulaşım Problemleri - - - - - - - - - -
COĞ6027 Vadi Analizleri - - - - - - - - - -
COĞ6028 Yerleşme Coğrafyası Etütleri - - - - - - - - - -
COĞ6029 Yöre Etütleri - - - - - - - - - -
COĞ6030 Cumhuriyet Dönemi Şehirlerinin Coğrafi Analizi - - - - - - - - - -
COĞ6031 Kırsal Yerleşme Planlaması - - - - - - - - - -
COĞ6032 Türkiye Dağ Turizmi - - - - - - - - - -
COĞ6900 Seminer - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Mekan ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözmek için kullanabilme yetkinliğine sahiptir. 0
Sistemi çözümleme için gerekli olan yöntemleri tespit ve uygulama becerisine sahiptir. 0
Coğrafya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 0
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, 0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulama geliştirme veya bilinen bir düşünce, yöntem ve tasarımı farklı bir alana uygulama, 0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir 0
Alanındaki güncel gelişmeleri ve bireysel çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyebilme 0
Çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde sunabilme. 0
Mekân ve mekansal problemlerde çözüme ulaşabilmenin disiplinler arası işbirliğine bağlı olduğunun farkında olur. 0