• Anasayfa
  • Coğrafya - DR ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Mekan ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözmek için kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
2 Sistemi çözümleme için gerekli olan yöntemleri tespit ve uygulama becerisine sahiptir.
3 Coğrafya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
4 Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme,
5 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
6 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulama geliştirme veya bilinen bir düşünce, yöntem ve tasarımı farklı bir alana uygulama,
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir
8 Alanındaki güncel gelişmeleri ve bireysel çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyebilme
9 Çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde sunabilme.
10 Mekân ve mekansal problemlerde çözüme ulaşabilmenin disiplinler arası işbirliğine bağlı olduğunun farkında olur.