• Anasayfa
  • COĞRAFYA - DR

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(4 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
COĞ7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
COĞ8000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
COĞ8100 Yeterlik Yazılı Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
COĞ8200 Yeterlik Sözlü Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 60,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
COĞ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
COĞ6001 Akarsu Rejimini Etkileyen Faktörler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6002 Alternatif Enerji Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6003 Anadolu İskan Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6004 Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Etik İlkeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6005 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6006 Coğrafi Bölgelerin Belirlenmesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6007 Dış Morfodinamaik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6008 Gelişmekte Olan Ülkelerde Şehirleşme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6009 İklim Sınıflandırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6010 Neotektonik Prensipleri ve Jeomorfolojik İnceleme Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6011 Selçuklu ve Osmanlı Şehirlerinin Coğrafi Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6012 Strüktüral Jeomorfoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6013 Suç Coğrafyası Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6014 Şehir Hayati ve Nüfus Hareketliliği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6015 Şehirlerin Lokasyon ve Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6016 Türkiye Bölge Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6017 Türkiye Ovaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6018 Türkiye Pazarlarının Coğrafi Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6019 Türkiye Volkan Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6020 Türkiye’de Alternatif Turizm Olanakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6021 Türkiye’nin Kültür Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6022 Türkiye'de Kırsal Yerleşme Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6023 Türkiye'de Nüfus Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6024 Türkiye'de Şehir Coğrafyası Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6025 Türkiye'de Tarıma Dayalı Endüstri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6026 Türkiye'de Ulaşım Problemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6027 Vadi Analizleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6028 Yerleşme Coğrafyası Etütleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6029 Yöre Etütleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6030 Cumhuriyet Dönemi Şehirlerinin Coğrafi Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6031 Kırsal Yerleşme Planlaması Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6032 Türkiye Dağ Turizmi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
COĞ6900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5