• Anasayfa
  • İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - -
İMÇ101 İç Mimarlığa Giriş - - - - - - - - - - - -
İMÇ103 Teknik Çizim ve Perspektif I - - - - - - - - - - - -
İMÇ105 Temel Tasarım I - - - - - - - - - - - -
İMÇ107 Mimarlık ve Tasarım Tarihi - - - - - - - - - - - -
İMÇ109 Mimari Tasarımda Dekoratif Sanatlar - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - -
İMÇ102 Peyzaj ve Bahçe Sanat Tarihi - - - - - - - - - - - -
İMÇ104 Teknik Çizim ve Perspektif II - - - - - - - - - - - -
İMÇ106 Temel Tasarım II - - - - - - - - - - - -
İMÇ108 Yapı Malzemeleri - - - - - - - - - - - -
İMÇ110 İç Mimarlıkta Tekstil - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İMÇ203 Tasarım Stüdyosu I - - - - - - - - - - - -
İMÇ205 Mimarlık Bilgisi - - - - - - - - - - - -
İMÇ207 Bitki Tanıma ve Değerlendirme I - - - - - - - - - - - -
İMÇ209 Konstrüksiyon I - - - - - - - - - - - -
İMÇ211 Bilgisayar Destekli Tasarım I - - - - - - - - - - - -
İMÇ213 Mesleki İngilizce - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
İMÇ215 Desen - - - - - - - - - - - -
İMÇ217 Kent Mobilyaları Tasarımı - - - - - - - - - - - -
İMÇ219 Eskiz Teknikleri - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İMÇ204 Tasarım Stüdyosu II - - - - - - - - - - - -
İMÇ206 Konstrüksiyon II - - - - - - - - - - - -
İMÇ208 Bitki Tanıma ve Değerlendirme II - - - - - - - - - - - -
İMÇ210 Bilgisayar Destekli Tasarım II - - - - - - - - - - - -
İMÇ212 Maket Yapımı ve Sunum Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İMÇ214 Mesleki Staj I - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
İMÇ216 Ergonomi - - - - - - - - - - - -
İMÇ218 İç Mekanda Renk ve Işık - - - - - - - - - - - -
İMÇ220 Mimari Yapılar - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İMÇ301 Tasarım Stüdyosu III - - - - - - - - - - - -
İMÇ303 Mobilya Tarihi - - - - - - - - - - - -
İMÇ305 İç Mekanda Bitkisel Tasarım - - - - - - - - - - - -
İMÇ307 Rölöve ve Restorasyon - - - - - - - - - - - -
İMÇ309 Mobilya Yapım, Yöntem ve Teknikleri I - - - - - - - - - - - -
İMÇ311 Kent Ekolojisi - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
İMÇ313 Müze Sergileme Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İMÇ315 Ekolojik Mobilya Tasarımı - - - - - - - - - - - -
İMÇ317 Proje Sunum Teknikleri - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İMÇ302 Tasarım Stüdyosu IV - - - - - - - - - - - -
İMÇ304 Aydınlatma Tasarımı - - - - - - - - - - - -
İMÇ306 İklim ve Tasarım - - - - - - - - - - - -
İMÇ308 Mobilya Yapım, Yöntem ve Teknikleri II - - - - - - - - - - - -
İMÇ310 İç Mekanda Sürdürülebilir Tasarım - - - - - - - - - - - -
İMÇ312 Mesleki Staj II - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
İMÇ314 Sürdürülebilir Çevre Tasarımı - - - - - - - - - - - -
İMÇ316 Fuar ve Stant Tasarımı - - - - - - - - - - - -
İMÇ318 Engelliler İçin Tasarım - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Bir iç mimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütebilmek, uygulayabilmek ve yönetebilmek 0
Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapabilmek ve iletişim kurabilmek 0
Görsel, sözel ve yazınsal formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek 0
Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek 0
En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlamak, değerlendirmek ve kullanmak 0
Seçtikleri ilgi alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirebilmek 0
Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirmek, entegre etmek ve teşvik etmek 0
Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlamak 0
Güçlü yanlarının farkına varabilmek ve bunları olumlu ve istekli bir ortam içinde geliştirebilmek 0
Kendi alanlarındaki eleştirel düşüncenin ve özel araştırma yaklaşımlarının öneminin farkına varmak 0
Akademik ve tasarım araştırmalarına yönelik bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek 0
Seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek 0