• Anasayfa
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ( Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Bir iç mimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve sorumluluklarını yürütebilmek, uygulayabilmek ve yönetebilmek
2 Meslek alanı içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer birey ve gruplarla işbirliği yapabilmek ve iletişim kurabilmek
3 Görsel, sözel ve yazınsal formatlar içinde tasarım fikirlerini sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek
4 Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek
5 En güncel araştırmaları, buluşları, eğilimleri ve teknolojileri tanımlamak, değerlendirmek ve kullanmak
6 Seçtikleri ilgi alanındaki ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri değerlendirebilmek
7 Profesyonel pratik için bağımsız eleştirel yaklaşımları geliştirmek, entegre etmek ve teşvik etmek
8 Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlamak
9 Güçlü yanlarının farkına varabilmek ve bunları olumlu ve istekli bir ortam içinde geliştirebilmek
10 Kendi alanlarındaki eleştirel düşüncenin ve özel araştırma yaklaşımlarının öneminin farkına varmak
11 Akademik ve tasarım araştırmalarına yönelik bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek
12 Seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek