• Anasayfa
  • İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Program mezunları, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde `İç mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak çalışabilirler ve kendi özel bürolarını açabilirler. Ayrıca, eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlemesinde, mevcut binaların iç mekan yenileme projesi, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. Donatı tasarımlarından, yakın çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca doğaya ve doğal dengenin korunmasına duyarlı, toplumsal değerlere saygılı, çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş tasarımcılar olarak çevre planlama ve tasarım projeleri, çevresel etki değerlendirme, tarihi alanların korunmasına yönelik çalışmalar vb. konular kapsamında ilgili kurum /kuruluşlar veya özel firmalarda çalışma olanağına sahip olacaklardır.