• Anasayfa
  • SERAMİK VE CAM - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı
SCT5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
SCT7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
SCT5001 Çağdaş Sanat Kuramları I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5002 Çağdaş Sanat Kuramları II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5003 Deneysel Pişirim Teknikleri I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5004 Deneysel Pişirim Teknikleri II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5005 Duvar Seramiği I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5006 Duvar Seramiği II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5007 Endüstriyel Seramik Atölyesi I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5008 Endüstriyel Seramik Atölyesi II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5009 Sanat Eseri Okuma ve Yorumlama I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5010 Sanat Eseri Okuma ve Yorumlama II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5011 Sanatsal Seramik Atölyesi I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5012 Sanatsal Seramik Atölyesi II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5013 Seramik Dekor Yöntemleri I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5014 Seramik Dekor Yöntemleri II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5015 Seramik Sanatı Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5016 Seramik Sanatı Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5017 Seramik Teknolojisi Araştırmaları I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5018 Seramik Teknolojisi Araştırmaları II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5019 Seramik Üretiminde 3B Yazıcı Kullanımı I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5020 Seramik Üretiminde 3B Yazıcı Kullanımı II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5021 Seramik ve Karışık Malzeme I - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5022 Seramik ve Karışık Malzeme II - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5023 Seramik ve Müzecilik - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
SCT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
1-Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 0
2-Etkin iletişim kurma ve kendini ifade edebilme becerisi. 0
3-Sanat tasarım çözümlemelerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim. 0
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi. 0
5-Sanat ve tasarım uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanma becerisi. 0
6-Araştırma yönü kuvvetli teknolojik gelişmeleri takip eden alanına adapte edebilme bilinci. 0
7-Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama benimseme bilinci. 0
8-Yarartıcılık sürecinde mesleki öz güvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci. 0
9-Kendi alanını diğer disiplinlerle ilişkilendirerek bireysel ve gurup içinde çalışma becerisi. 0
10-Sanatı ve tasarımı toplumsal bir sorumluluk boyutunda kavrayan ve alanına yönelik uluslararası gelişmeleri takip edebilme. 0
11-Disiplinlerarası ortak çalışma becerisi. 0
12-Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi. 0
13-Sanat, tasarım, seramik ve cam alanlarına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi. 0
14-Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi. 0
15-Seramik ve cam alanın gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak ortaya kona sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü-yapıtı yada süreci tasarlama ve yaratma becerisi. 0