• Anasayfa
  • Seramik ve Cam - YL ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 1-Fikir ve sanat eserleri alanlarında mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2 2-Etkin iletişim kurma ve kendini ifade edebilme becerisi.
3 3-Sanat tasarım çözümlemelerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
4 4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
5 5-Sanat ve tasarım uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanma becerisi.
6 6-Araştırma yönü kuvvetli teknolojik gelişmeleri takip eden alanına adapte edebilme bilinci.
7 7-Sanat ve tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama benimseme bilinci.
8 8-Yarartıcılık sürecinde mesleki öz güvenle birlikte kavramsal bilgi birikimi ve becerileri pekiştirme bilinci.
9 9-Kendi alanını diğer disiplinlerle ilişkilendirerek bireysel ve gurup içinde çalışma becerisi.
10 10-Sanatı ve tasarımı toplumsal bir sorumluluk boyutunda kavrayan ve alanına yönelik uluslararası gelişmeleri takip edebilme.
11 11-Disiplinlerarası ortak çalışma becerisi.
12 12-Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme tanımlama ve çözme becerisi.
13 13-Sanat, tasarım, seramik ve cam alanlarına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi.
14 14-Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi.
15 15-Seramik ve cam alanın gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak ortaya kona sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü-yapıtı yada süreci tasarlama ve yaratma becerisi.