EN
  • Anasayfa
  • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
2 Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur.
3 Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur.
4 Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir.
5 Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır.
6 Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
7 Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
8 Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9 Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
10 Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
11 Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
12 Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.