EN
  • Anasayfa
  • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı (2 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
TİB5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
TİB7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2023-2024 Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (LEE TİB YL Bilim Etiği Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
TİB5001 Arap Edebiyat Tarihi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5002 Modern Arap Romanı I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5003 Tefsirde İsraili Rivayetlerin Kaynakları (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5004 Kur’ân’ı Tercüme Problemleri I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5005 İslam Mezhepler Tarihine Giriş ve Temel Kaynaklar (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5006 Erken Dönem Kelam Ekolleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5007 Hadis ve Kelam (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5008 Rivayet Tefsirleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5009 Tefsir Usulünün Temel Konuları I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5010 Kur’an’da İnsan Tipolojileri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5011 Anadolu Sufileri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5012 Gazel (Aşk) Şiiri Tahlili (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5013 Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5014 Tasavvufun Temel Kaynakları (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5015 Fıkıh Literatürü (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5016 Fıkıh Usûlü (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5017 Kur’an ve Sosyal Problemler (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5018 Günümüz Kelam Problemleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5019 Hadis İlimleri I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5020 Hadis Usulü Metinleri I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5021 Cahiliye Kültürü ve Hadis (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5022 Kur’ân Belagatı I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5023 Klasik Arap Şiiri I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5024 Klasik ve Modern Dönem Kelam Metinleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5025 Ana Akım İslam (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5026 Modern Dönemde Kelamda Yenileşme Hareketleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5027 Dirayet Tefsirleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5028 Kur’ân’ı Tercüme Problemleri II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5029 Tefsir Usulünün Temel Konuları II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5030 Ahkâm Tefsirleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5031 Modern Arap Edebiyatı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5032 Modern Arap Romanı II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5033 Hadis Usulü Metinleri II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5034 Arap Dili ve Hadis (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5035 Çağdaş Fıkıh Problemleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5036 İslam Borçlar Hukuku (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5037 İslam İktisad Düşüncesine Giriş (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5038 Klasik Fıkıh Metinleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5039 Klasik Arap Şiiri II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5040 Arap Zühd ve Hikmet Şairleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5041 İslam’da Aklileşme Hareketi: Mutezile Kelamı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5042 Ortaçağ İslam Dünyasında İslamî Bilginin Aktarımı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5043 İsraili Rivayetler Üzerine Kaynak Karşılaştırması (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5044 Mukayeseli İslam Hukuku I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5045 Hadis İlimleri II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5046 Sahabenin Kur’ân-ı Kerim Tefsiri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5047 Şia Tefsiri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5048 Allah’ın İsim ve Sıfatları (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5049 Dinî, Siyasî, Kültürel Yönüyle Alevilik-Bektâşîlik (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5050 İslam Hukukunda Külli Kaideler (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5051 İslam Tasavvufu ve Hint Mistisizmi İlişkisi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5052 İslam Hukuk Metodolojisinde Kaynak Kavramı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5053 Güncel Tefsir Problemleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5054 Hadis Tarihi I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5055 Kur’an Tarihi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5056 Batıda Kur’ân Çalışmaları (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5057 Kelam Tarihi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5058 Şerh Literatürü (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5059 Modern Arap Şiiri Tahlili (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5060 Klasik Tefsir Metinleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5061 Rivayet Asrında Sünnet (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5062 Fıkıh Mezheplerinin Sünnet Anlayışı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5063 Sahabenin Sünnet Anlayışı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5064 Hadis Tarihi II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5065 Fıkıh Mezhepleri ve Tarihi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5066 Mukayeseli İslam Hukuku II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5067 İslam Aile Hukuku (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5068 Teopolitik Yapısıyla İtikadi İslam Mezhepleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5069 Çağdaş İslam Mezhepleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5070 İlk Dönem Tasavvuf Ekolleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5071 Tasavvuf Tarihi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5072 Çağdaş Suudi Romanı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5073 Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5074 Kur’ân Belagatı II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5075 Hadiste Ricâl Tenkidi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5076 Filistin Edebiyatı (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5077 Sünneti Anlamada Yöntem (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5078 Mukayeseli Şerh Metinleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5079 Modern Hadis Literatürü (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5080 İslâmi Metinler (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5081 Güzel Kur’an Okuma Teknikleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5082 Kıraat Uygulama Örnekleri (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5083 Kıraatlerin Tefsire Etkisi I (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5084 Kıraatlerin Tefsire Etkisi II (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5085 Kur’an Kelime Bilgisi -I- (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5086 Kur’an Kelime Bilgisi -II- (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5087 Kur’an Metin Çözümleme -I- (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5088 Kur’an Metin Çözümleme -II- (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5089 14. Yüzyılda Anadolu'da Dini Zümreler (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5090 Anadolu’nun İslamlaşması Sürecinde Babaîlik (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5091 Erken Dönem İslam Tarihinde Sufiler ve Siyaset (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5092 Ortaçağ’da Sufi Eğitim Kurumları (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5093 Sufi Tabakat Literatürüne Giriş (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5094 Arapça Gramer Tarihi (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5095 Arapça Modern Metinler (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5096 Arapça İleri Gramer (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5097 Fıkıh Usûlünde Hüküm Çıkarma Metodları (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5098 İslam Ceza Hukuku (LEE TİB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TİB5900 Seminer (LEE TİB YL Seminer Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5