EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Tarih Programı, 2010'da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2010-2011 eğitim öğretim yılıyla birlikte lisans eğitim-öğretim faaliyetine başlayan programda I. ve II. Öğretim bulunmaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle Yüksek Lisans; 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren de Doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Tarih Programı 2 Prof. Dr., 4 Doç. Dr., 8 Dr. Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi ile akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhami YURDAKUL
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Fatih ÇİFTÇİ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tarih alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Gülgüney MASALCI ŞAHİN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Cihan YEMİŞÇİ
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Gülgüney MASALCI ŞAHİN
Bologna Sorumlusu Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA
Bologna Sorumlusu Ali KARAHAN
Bologna Sorumlusu Fatih ÇİFTÇİ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Galip VAROĞLU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Kadriye TOPAL DOĞAN
Amaç
Tarih Bölümü uyguladığı eğitim ve öğretim ile, Yüksek öğretim Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde öğrenci yetiştirmeyi planlamakta ve yetiştirilecek öğrenciler ile gerek fakülte, gerekse üniversite bazında diğer öğrenciler ile olumlu iletişimler kurularak akademik katılımın ve kalitenin artırılmasını sağlamayı amaçlanmaktadır. Bu program ile üniversiteler ve araştırma merkezlerinde sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetleri için deneyimli, bağımsız çalışabilecek ve bilimsel açıdan yeterli uzmanların yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Hedef
Tarih bölümünde verilecek eğitimle öğrencilerin bilimsel gelişmelere açık, özgür düşünebilme yeteneğine sahip, günümüz problemlerini anlama ve değerlendirme hususunda beşeri bilimlerin sağlayacağı imkanları kullanabilen, milli kültür ve değerleri evrensel değerlerle harmanlayabilen kişiler olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yetiştirilecek genç tarihçi adaylarının alanlarındaki bilimsel gelişmeleri zaman kaybetmeden takip edip, öğrenen ve bunları araştırmalarında uygulayıp, çevrelerine ve meslektaşlarına aktarabilen kişiler olması arzulanmaktadır.