EN
  • Anasayfa
  • TARİH

    ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )
  • EN
1. Yarıyıl (8 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TAR101 Osmanlı Türkçesine Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR103 Eskiçağ Ön Asya Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR105 İslam Öncesi Türk Devletleri Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR109 Eski Anadolu Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl (8 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TAR102 Osmanlı Türkçesi Matbu Metinler Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR104 Eski Ön Asya Mitolojisi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR108 İslam Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR112 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TAR114 Tarihte Usül Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TAR201 Osmanlıca Tarihi Metinler I Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR203 Osmanlı Tarih Yazıcılığı ve Osmanlı Tarihçileri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR207 Selçuklular Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Seçmeli I - 15,0 AKTS]
TAR215 Türk Kültür Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR219 Haçlı Seferleri Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR221 Ortaçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR223 Anadolu Beylikleri Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR225 Moğollar Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR227 Altınordu Devleti Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR229 Türk İnkılabının Temelleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR235 Almanca I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR237 Fransızca I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR239 Rusça I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR241 Rumca I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR243 Ermenice I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR245 Arapça I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR247 Boşnakça I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR249 İlkçağ Tarihi Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR251 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR255 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR257 Farsça I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR259 Hitit Çivi Yazısı I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR261 Osmanlı'dan Günümüze Gayrimüslimler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
4. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TAR202 Osmanlıca Tarihi Metinler II Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR204 Osmanlı Tarihi (1299-1453) Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR208 Türkiye Selçukluları Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Seçmeli II - 15,0 AKTS]
TAR220 Ortaçağ Kültür ve Medeniyeti Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR226 İlhanlı Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR228 Safevi Devleti Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR236 Almanca II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR238 Fransızca II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR246 Arapça II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR252 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR254 Ortaçağ Avrupa Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR256 Farsça II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR258 Hitit Çivi Yazısı II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR260 Bilecik Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR262 Osmanlı Denizcilik Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR264 Osmanlı İdaresinde Balkanlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
5. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TAR303 Osmanlı Tarihi (1453-1574) Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR305 Osmanlı Merkez Teşkilatı Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR375 Osmanlı İktisat Tarihi I Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 17,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Sosyal Seçmeli I - 3,0 AKTS] [FEF TARİH Seçmeli III - 10,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TAR313 Türk Demokrasi Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR317 Bilim Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR319 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR323 Alman Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR325 Rusya Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR327 Roma ve Bizans Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR331 Osmanlı’da Bilim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR333 Milli Mücadele Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR351 Felsefe Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR353 Siyaset Bilimi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR355 Sanat Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR357 Türk Edebiyatı Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR359 Avrupa İktisat Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR361 Temel Hak ve Hürriyetler I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR363 Türk Süsleme Sanatları I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR365 Sosyoloji I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR369 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR371 Yeniçağ Avrupa Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR373 Tarih Felsefesi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR377 Osmanlı Mimarisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TOS160 Etik ve İnsani Değerler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
6. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TAR304 Osmanlı Tarihi (1574-1774) Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TAR306 Osmanlı Taşra Teşkilatı Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR380 Osmanlı İktisat Tarihi II Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 17,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Sosyal Seçmeli II - 3,0 AKTS] [FEF TARİH Seçmeli IV - 10,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TAR328 Roma ve Bizans Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR352 Felsefe Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR354 Siyaset Bilimi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR356 Sanat Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR358 Türk Edebiyatı Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR360 Avrupa İktisat Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR366 Sosyoloji II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR370 XIX.-XX. Yüzyıl Orta Asya Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR372 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR374 Osmanlı Sosyal Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR376 Yakınçağ Avrupa Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR378 Tarih Felsefesi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR382 Cumhuriyet Dönemi Harp Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR384 Türk Basın Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TOS160 Etik ve İnsani Değerler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
7. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TAR405 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR409 XX. Yüzyıl Dünya Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR411 Mezuniyet Çalışması I Zorunlu Girer 0 + 2 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 12,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Sosyal Seçmeli III - 3,0 AKTS] [FEF TARİH Seçmeli V - 15,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TAR413 Arşiv Vesikaları I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR415 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR417 Tarihi Coğrafya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR427 İslam Medeniyeti Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR429 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR433 Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR435 I. Dünya Savaşı Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR437 Amerika Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR439 Kafkasya Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR441 Osmanlı Kent Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR443 Balkan Tarihi (XIX. Yüzyıl) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR461 Türk Edebiyatı Tarihi III Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR465 Siyaset Sosyolojisi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR467 Türk Müziği I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR469 Türk Mimarisi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR471 Türk Resmi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR473 Kamu Yönetimi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR475 AB Hukuku I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR477 Siyaset Bilimi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR479 Hukuka Giriş I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR481 Halkla İlişkiler I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR485 Türk Yenileşme Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR487 İktisadi Düşünce Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TOS160 Etik ve İnsani Değerler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
8. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TAR404 Osmanlı Tarihi (1774-1922) Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR406 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Tarihi (1945-2000) Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TAR412 Mezuniyet Çalışması II Zorunlu Girer 0 + 2 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 12,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TARİH Sosyal Seçmeli IV - 3,0 AKTS] [FEF TARİH Seçmeli VI - 15,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TAR414 Arşiv Vesikaları II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR422 Türk Eğitim Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR424 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR466 Siyaset Sosyolojisi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR468 Türk Müziği II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR478 Siyaset Bilimi II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TAR484 Yerel Tarih Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR486 İslam Kurumları Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TAR488 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
TOS160 Etik ve İnsani Değerler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0