EN
  • Anasayfa
  • TARİH ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Öğretmenlik Formasyonu: YÖK tarafından Fen-Edebiyat Fakültesine "Pedagojik Formasyon Dersleri Sertifikası" verme hakkı tanımıştır. Planlanan dersleri başararak bu sertifikayı alan öğrencilerimiz, devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarında "Branş Öğretmeni" olma imkânına sahiptir. Tarih Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön gördüğü koşulları yerine getirdiklerinde devlet okullarında, özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Ayrıca arşivlerde el-yazma eser kütüphanelerinde, basım ve yayın kuruluşlarında uzman olmak mümkündür. Gerekli sertifikalara sahip tarihçiler, turizm, tanıtma ve rehberlik alanlarında da çalışabilirler. Bölüm mezunu tarihçiler, öngörülen genel nitelik ve yabancı dil ölçütlerini taşıdıkları takdirde Yüksek Lisans Programına kabul edilerek, sınavı kazanmaları durumunda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilecekleri gibi, üniversitelerin, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümlerinde Okutman olarak görev alabilirler.