EN
  • Anasayfa
  • TARİH ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - -
TAR101 Osmanlı Türkçesine Giriş - - - - - - - - - - - - - -
TAR103 Geç Antikçağ Ön Asya Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR105 İslam Öncesi Türk Devletleri Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR109 Eski Anadolu Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - -
TAR102 Osmanlı Türkçesi Matbu Metinler - - - - - - - - - - - - - -
TAR104 Eski Ön Asya Mitolojisi - - - - - - - - - - - - - -
TAR108 İslam Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR112 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II - - - - - - - - - - - - - -
TAR114 Tarihte Usul - - - - - - - - - - - - - -
TAR116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR201 Osmanlıca Tarihi Metinler I - - - - - - - - - - - - - -
TAR203 Osmanlı Tarih Yazıcılığı ve Osmanlı Tarihçileri - - - - - - - - - - - - - -
TAR207 Selçuklular Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TAR215 Türk Kültür Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR219 Haçlı Seferleri Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR223 Anadolu Beylikleri Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR225 Moğollar Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR227 Altınordu Devleti Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR229 Türk İnkılabının Temelleri - - - - - - - - - - - - - -
TAR235 Almanca I - - - - - - - - - - - - - -
TAR237 Fransızca I - - - - - - - - - - - - - -
TAR245 Arapça I - - - - - - - - - - - - - -
TAR249 İlkçağ Tarihi Kaynakları - - - - - - - - - - - - - -
TAR251 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR255 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR257 Farsça I - - - - - - - - - - - - - -
TAR259 Hitit Çivi Yazısı I - - - - - - - - - - - - - -
TAR261 Osmanlı'dan Günümüze Gayrimüslimler - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR202 Osmanlıca Tarihi Metinler II - - - - - - - - - - - - - -
TAR204 Osmanlı Tarihi (1299-1453) - - - - - - - - - - - - - -
TAR208 Türkiye Selçukluları Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TAR220 Ortaçağ Kültür ve Medeniyeti Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR226 İlhanlı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR228 Safevi Devleti Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR236 Almanca II - - - - - - - - - - - - - -
TAR238 Fransızca II - - - - - - - - - - - - - -
TAR246 Arapça II - - - - - - - - - - - - - -
TAR254 Ortaçağ Avrupa Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR256 Farsça II - - - - - - - - - - - - - -
TAR258 Hitit Çivi Yazısı II - - - - - - - - - - - - - -
TAR260 Bilecik Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR262 Osmanlı Denizcilik Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR264 Osmanlı İdaresinde Balkanlar - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR303 Osmanlı Tarihi (1453-1574) - - - - - - - - - - - - - -
TAR305 Osmanlı Merkez Teşkilatı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR375 Osmanlı İktisat Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
TAR313 Türk Demokrasi Tarihi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TAR317 Bilim Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR319 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - -
TAR327 Roma ve Bizans Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR331 Osmanlı’da Bilim - - - - - - - - - - - - - -
TAR333 Milli Mücadele Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR351 Felsefe Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR353 Siyaset Bilimi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR355 Sanat Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR357 Türk Edebiyatı Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR359 Avrupa İktisat Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR365 Sosyoloji I - - - - - - - - - - - - - -
TAR369 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası I - - - - - - - - - - - - - -
TAR371 Yeniçağ Avrupa Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR373 Tarih Felsefesi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR377 Osmanlı Mimarisi - - - - - - - - - - - - - -
TAR379 Tıp Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TOS160 Etik ve İnsani Değerler - - - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR304 Osmanlı Tarihi (1574-1774) - - - - - - - - - - - - - -
TAR306 Osmanlı Taşra Teşkilatı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR388 Yakınçağ'da Türkistan Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
TAR328 Roma ve Bizans Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR352 Felsefe Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR354 Siyaset Bilimi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR356 Sanat Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR358 Türk Edebiyatı Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR360 Avrupa İktisat Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR366 Sosyoloji II - - - - - - - - - - - - - -
TAR370 XIX.-XX. Yüzyıl Orta Asya Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR372 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası II - - - - - - - - - - - - - -
TAR374 Osmanlı Sosyal Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR376 Yakınçağ Avrupa Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR378 Tarih Felsefesi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR382 Cumhuriyet Dönemi Harp Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR384 Türk Basın Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR386 Ortaçağ Tarihi Kaynakları - - - - - - - - - - - - - -
TOS160 Etik ve İnsani Değerler - - - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR405 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR409 XX. Yüzyıl Dünya Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR411 Mezuniyet Çalışması I - - - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
TAR413 Arşiv Vesikaları I - - - - - - - - - - - - - -
TAR415 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR417 Tarihi Coğrafya - - - - - - - - - - - - - -
TAR427 İslam Medeniyeti Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR429 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - -
TAR433 Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Tarihi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TAR435 I. Dünya Savaşı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR441 Osmanlı Kent Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR465 Siyaset Sosyolojisi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR467 Türk Müziği I - - - - - - - - - - - - - -
TAR477 Siyaset Bilimi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR485 Türk Yenileşme Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR487 İktisadi Düşünce Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TOS160 Etik ve İnsani Değerler - - - - - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7