EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile 09.08.2011 tarihinde Prof. Dr. Turan EFE tarafından kurulmuş olup aynı yıl lisans düzeyinde eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir. Ayrıca 2012 yılından bu yana Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile ortak Yüksek Lisans Programı sürdürülmektedir. Her sene Lisans düzeyinde 60, Yüksek Lisans düzeyinde 10 öğrenci kabul edilmektedir. Bölüm akademik kadrosunda 2 Doç. Dr. (Murat Türkteki, Erkan Fidan), 3 Dr. Öğr. Üyesi (Deniz Sarı, Sinem Türkteki) ve 2 Araştırma Görevlisi (Sevingül Bilgin, Haralambos Nikolayidis) yer almaktadır. Ayrıca 31. Madde ile görevlendirilen Sezer Seçer Fidan, Hitit Dili ve Kültürü üzerine dersler vermektedir. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Michele Massa 34. Madde ile görevlendirilmiş olup 2016-2017 ve 2017-2018 akademik yıllarında görev yapmıştır. Arş. Gör. Hüseyin Erpehlivan 2014-2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Kurucu bölüm başkanımız Prof. Dr. Turan Efe 19.09.2016 tarihinde emekliye ayrılmış olup Doç. Dr. Murat Türkteki bölüm başkanı görevini üstlenmiştir. Çok sayıda kazı deneyimine sahip olan bölümümüz öğretim üyeleri halen üniversitemiz adına Eskişehir-Seyitgazi yakınlarında bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi olan Küllüoba Höyüğü’nde kazı çalışmalarına devam etmektedir. Bilecik Yüzey Araştırmaları kapsamında, 2013 yılından itibaren Bilecik il sınırları içinde arkeolojik yüzey araştırmaları ile kültürel mirası belgeleme çalışmaları Dr. Öğr. Üy. Deniz Sarı tarafından yürütülmektedir. Yüzey araştırmaları üniversitemiz, bölümümüz ve diğer üniversitelerden bilim adamlarının ve bölümümüz öğrencilerinin katılımı ile interdisipliner bir ekibe sahiptir. Eskişehir ve Kütahya illeri Tarih Öncesi Dönem yüzey araştırmaları 2017 yılında Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığındaki bir ekiple başlamıştır. Bu projenin amacı, Kütahya ve Eskişehir bölgesindeki tarih öncesi dönemlerdeki problemlere, modern yöntemlerin kullanılacağı yüzey araştırmaları ile çözüm üretmektir.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Yusuf TUNA
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Arkeoloji alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Hüseyin ERPEHLİVAN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Yusuf TUNA
Bologna Sorumlusu Mustafa Erkan FİDAN
Bologna Sorumlusu Sevingül BİLGİN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Haralambos NİKOLAYİDİS
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sevingül BİLGİN
Amaç
Evrensel standartlarda bir Arkeoloji eğitimi vermek; öğretim üyesi ve öğrenci arasında sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki ortamı oluşturmak; özgür bir bilimsel tartışma ortamı sağlamak ve bu şekilde, araştıran, sorgulayan ve görüşlerini ifade edilebilen bireyler ve dolayısıyla ülkemiz arkeolojisine hizmet edecek nitelikli arkeologlar yetiştirmek.
Hedef
Arkeolojik araştırmalar için gerekli niteliklere sahip, ulusal ve uluslar arası kaynakları etkin bir şekilde kullanabilen, bu alandaki gelişmeleri takip eden ve kendisini geliştirmeyi amaç edinmiş öğrenciler yetiştirmek, nitelikli arkeolojik araştırmalar ve yayınlarla, bilimsel faaliyetler alanında üniversitemizin üst sıralara yükselmesine katkıda bulunmak.