EN
  • Anasayfa
  • ARKEOLOJİ

    ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )
  • EN
Kategori Ders Kategori Yüzdesi (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri %NaN
Destek Dersleri %NaN
Ek Dersler %NaN
Kategori %NaN
Mesleki Seçmeli Dersler %NaN
Temel Meslek Dersleri %NaN
Uygulama Dersleri %NaN
Uzmanlık / Alan Dersleri %NaN
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri %NaN

1. Yarıyıl

1. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
TOS190 Akademik Türkçe

2. Yarıyıl

2. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
TOS190 Akademik Türkçe

3. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK201 Mezopotamya Arkeolojisi II : Sümer-Akkad
ARK203 Anadolu Arkeolojisi III (Geç Kalkolitik Dönem)
ARK209 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası
ARK211 M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Mühürcülük Sanatı
ARK213 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi
ARK229 Klasik Arkeolojiye Giriş II

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK225 Arkeoloji'de Buluntu Çizimi
ARK227 Tarihöncesi Dönemlerde Önasya'da Ölü Gömme Gelenekleri

4. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK202 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
ARK204 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi
ARK206 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi
ARK208 Arkeometalurji
ARK210 Ege Arkeolojisi

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK214 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Yöntemleri
ARK228 Arkeoloji'de Yardımcı Bilimsel Disiplinler
ARK230 Hititolojiye Giriş

5. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK301 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
ARK303 Hitit Mimarlığı
ARK307 Hitit Tarihi I
ARK309 M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Kronolojisi Semineri
ARK313 Antik Nümismatik
ARK325 Hellen ve Roma Keramiği I

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK315 Hitit Dilinin Ana Hatları
ARK317 Hellen ve Roma Heykeltıraşlığı I

6. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK302 Hitit Çanak Çömleği
ARK304 M.Ö. 2. Binyıl Önasya Kronolojisi Semineri
ARK306 MÖ.2.Binyıl Anadolu Mühürcülüğü
ARK308 Hitit Tarihi II
ARK320 Hellen ve Roma Keramiği II

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK310 Hitit Dini ve Mitolojisi
ARK312 Arkeolojik Yayınların İncelenmesi
ARK314 Kültürel Miras ve Müzecilik
ARK322 Hellen ve Roma Heykeltıraşlığı II

7. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK401 Hitit Sanatı
ARK403 Urartu Arkeolojisi
ARK405 Orta ve Doğu Anadolu Kültürleri (Seminer)

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK421 Tarihöncesi Dönemlerde Mimari Yapı Teknikleri
ARK423 Hellen ve Roma Mitolojisi I
ARK425 Hellen ve Roma Keramiği III
ARK429 Arkeolojide CBS Kullanımı ve Mekansal Analiz
ARK431 Hitit Metinleri

8. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK402 Yeni Assur Sanatı
ARK404 Frig Arkeolojisi
ARK408 Geç Hitit Sanatı
ARK410 Kuzeybatı Anadolu Kültürleri (Seminer)

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ARK416 M.Ö. I. Binyıl Öncesi Önasya Dünyasında Ticaretin Gelişimi
ARK420 Hellen ve Roma Mitolojisi II
ARK424 Hellen ve Roma Heykeltıraşlığı III
ARK426 Arkeolojide Fotoğraflama Teknikleri