EN
  • Anasayfa
  • ARKEOLOJİ ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK101 Arkeoloji’ye Giriş - - - - - - - - - -
ARK103 Arkeolojik Malzemenin Değerlendirilmesi (Pişmiş Toprak, Taş ve Kemik Eserler) - - - - - - - - - -
ARK105 Anadolu Arkeolojisi I (Paleolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemler) - - - - - - - - - -
ARK107 Bilimsel Çalışma Yöntemleri I - - - - - - - - - -
ARK109 Orta Tunç Çağları Öncesinde Kıbrıs ve Levant Arkeolojisi - - - - - - - - - -
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK102 Arkeolojide Yöntembilim (Katalog Çalışması ve Kazı Teknikleri) - - - - - - - - - -
ARK104 Malzeme Çalışması (Çanak Çömlek) - - - - - - - - - -
ARK106 Anadolu Arkeolojisi II (Neolitik ve Erken Kalkolitik Dönemler) - - - - - - - - - -
ARK108 Bilimsel Çalışma Yöntemleri II - - - - - - - - - -
ARK112 Mezopotamya Arkeolojisi I (Tunç Çağları Öncesi Dönemler) - - - - - - - - - -
ARK114 Klasik Arkeolojiye Giriş I - - - - - - - - - -
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK201 Mezopotamya Arkeolojisi II : Sümer-Akkad - - - - - - - - - -
ARK203 Anadolu Arkeolojisi III (Geç Kalkolitik Dönem) - - - - - - - - - -
ARK209 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası - - - - - - - - - -
ARK211 M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Mühürcülük Sanatı - - - - - - - - - -
ARK213 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi - - - - - - - - - -
ARK229 Klasik Arkeolojiye Giriş II - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ARK225 Arkeoloji'de Buluntu Çizimi - - - - - - - - - -
ARK227 Tarihöncesi Dönemlerde Önasya'da Ölü Gömme Gelenekleri - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK202 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği - - - - - - - - - -
ARK204 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi - - - - - - - - - -
ARK206 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi - - - - - - - - - -
ARK208 Arkeometalurji - - - - - - - - - -
ARK210 Ege Arkeolojisi - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ARK214 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Yöntemleri - - - - - - - - - -
ARK228 Arkeoloji'de Yardımcı Bilimsel Disiplinler - - - - - - - - - -
ARK230 Hititolojiye Giriş - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK301 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği - - - - - - - - - -
ARK303 Hitit Mimarlığı - - - - - - - - - -
ARK307 Hitit Tarihi I - - - - - - - - - -
ARK309 M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Kronolojisi Semineri - - - - - - - - - -
ARK313 Antik Nümismatik - - - - - - - - - -
ARK325 Hellen ve Roma Keramiği I - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ARK315 Hitit Dilinin Ana Hatları - - - - - - - - - -
ARK317 Hellen ve Roma Heykeltıraşlığı I - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK302 Hitit Çanak Çömleği - - - - - - - - - -
ARK304 M.Ö. 2. Binyıl Önasya Kronolojisi Semineri - - - - - - - - - -
ARK306 MÖ.2.Binyıl Anadolu Mühürcülüğü - - - - - - - - - -
ARK308 Hitit Tarihi II - - - - - - - - - -
ARK320 Hellen ve Roma Keramiği II - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ARK310 Hitit Dini ve Mitolojisi - - - - - - - - - -
ARK312 Arkeolojik Yayınların İncelenmesi - - - - - - - - - -
ARK314 Kültürel Miras ve Müzecilik - - - - - - - - - -
ARK322 Hellen ve Roma Heykeltıraşlığı II - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK401 Hitit Sanatı - - - - - - - - - -
ARK403 Urartu Arkeolojisi - - - - - - - - - -
ARK405 Orta ve Doğu Anadolu Kültürleri (Seminer) - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ARK421 Tarihöncesi Dönemlerde Mimari Yapı Teknikleri - - - - - - - - - -
ARK423 Hellen ve Roma Mitolojisi I - - - - - - - - - -
ARK425 Hellen ve Roma Keramiği III - - - - - - - - - -
ARK429 Arkeolojide CBS Kullanımı ve Mekansal Analiz - - - - - - - - - -
ARK431 Hitit Metinleri - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK402 Yeni Assur Sanatı - - - - - - - - - -
ARK404 Frig Arkeolojisi - - - - - - - - - -
ARK408 Geç Hitit Sanatı - - - - - - - - - -
ARK410 Kuzeybatı Anadolu Kültürleri (Seminer) - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ARK416 M.Ö. I. Binyıl Öncesi Önasya Dünyasında Ticaretin Gelişimi - - - - - - - - - -
ARK420 Hellen ve Roma Mitolojisi II - - - - - - - - - -
ARK424 Hellen ve Roma Heykeltıraşlığı III - - - - - - - - - -
ARK426 Arkeolojide Fotoğraflama Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sosyo-kültürel sorunlara tarihi derinlik perspektifinden bakabilecek bilgiye sahiptir. 0
Teorik ve uygulamalı olarak edindiği bilgileri eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında kullanabilir 0
Arkeolojik verileri tipolojik ve kronolojik olarak yorumlayabilir. 0
Arazi çalışmalarında sorumluluk alacak düzeyde uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. 0
Hem arkeolojik çalışmalarda hem de disiplin dışındaki alanlarda ekip üyesi olarak uyumlu çalışabilir. 0
Mesleki ahlaka uygun hareket eder. 0
Kültürel mirası koruma bilincine sahiptir 0
Arkeolojik belgeleme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir. 0
Evrensel bilim etiğine uygun hareket eder. 0
Arkeolojik bilgisini bilimsel çerçevede sunabilir. 0