EN
  • Anasayfa
  • ARKEOLOJİ ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Teorik ve uygulamalı olarak edindiği bilgileri eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında kullanabilir
2 Sosyo-kültürel sorunlara tarihi derinlik perspektifinden bakabilecek bilgiye sahiptir.
3 Arkeolojik verileri tipolojik ve kronolojik olarak yorumlayabilir.
4 Arazi çalışmalarında sorumluluk alacak düzeyde uygulama bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Hem arkeolojik çalışmalarda hem de disiplin dışındaki alanlarda ekip üyesi olarak uyumlu çalışabilir.
6 Mesleki ahlaka uygun hareket eder.
7 Kültürel mirası koruma bilincine sahiptir
8 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir.
9 Evrensel bilim etiğine uygun hareket eder.
10 Arkeolojik bilgisini bilimsel çerçevede sunabilir.