İKTİSAT - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Hüseyin Safa ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İktisat Doktora Programın amacı, çağdaş kuramsal gelişmeler ışığında, öğrencilerin güncel iktisadi sorunların temellerini sorgulayabilmesini ve bu sorunlara yönelik olarak uygulanan iktisat politikaları ve olası etkilerini yorumlayabilmesini, ekonometrik ve istatistiki olarak değerlendirebilmesini, politika oluşturma yeteneklerini geliştirmesini ve konuyu akademik bir bakış açısıyla analiz edebilmesini sağlamaktır.
Hedef
Programın hedefi, uzman ekonomist olarak kamu alanında veya özel sektörlerde çalışacak öğrencileri gerekli iktisadi altyapıyı sağlayarak iş yaşamına hazırlamak ve akademiye yönelen öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.