• Anasayfa
  • İktisat - DR ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Alanıyla ilgili yapacağı araştırma ve analizlerde kullanmak üzere temel kavramsal, teorik ve güncel bilgilere sahip olmak.
2 Alanıyla ilgili sorunları tespit edebilme, nicel ve nitel yöntem ve araçları kullanarak çözüm önerileri sunabilme becerisini kazanmak.
3 Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek.
4 Alanıyla ilgili çalışmalarında kullanmak üzere ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi, işlenmesi ve analize tabi tutulması amacıyla; bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Analiz çalışmalarında elde ettiği sonuçları yorumlayabilme ve bu amaçla konjonktürel şartların farkındalığını kazanmak.
6 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma ve bu süreci yönetme becerisi kazanmak.
7 Ortaya koyduğu çözüm ve politika araçlarının olası sonuçlarını alanında kullanılan yöntem ve araçlar yardımıyla tahmin edebilme becerisini kazanmak.
8 Alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya son dönem ortaya çıkan analiz yöntemlerini alanına uygulama becerisi kazanmak.
9 Öğrenim deneyimlerini yansıtabilme ve bununla ilgili dönütlere uyum sağlayabilme becerisini edinmek.
10 Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak.
11 Alanıyla ilgili literatürü analiz ederek eleştirel değerlendirmelerde bulunabilmek.
12 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmek.