• Anasayfa
  • İKTİSAT - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İKT7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - -
İKT8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - -
İKT8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - -
İKT8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
İKT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İKT6001 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - - - - - - - - - - - -
İKT6002 Finansal Sistem ve Katılım Bankacılığı - - - - - - - - - - - -
İKT6003 Gelişmekte Olan Ülke Ekonomileri - - - - - - - - - - - -
İKT6004 İktisat Tarihi ve Teorisi - - - - - - - - - - - -
İKT6005 İleri Ekonometri - - - - - - - - - - - -
İKT6006 İleri Makro İktisat - - - - - - - - - - - -
İKT6007 İleri Mikro İktisat - - - - - - - - - - - -
İKT6008 İleri Panel Veri Analizi Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İKT6009 İleri Zaman Serisi Analiz Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İKT6010 Konjonktür Teorileri - - - - - - - - - - - -
İKT6011 Kriz Teorileri ve Ekonomik Krizlerin İncelenmesi - - - - - - - - - - - -
İKT6012 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı - - - - - - - - - - - -
İKT6013 Politik İktisat - - - - - - - - - - - -
İKT6014 Uluslararası İktisat - - - - - - - - - - - -
İKT6900 Seminer - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanıyla ilgili yapacağı araştırma ve analizlerde kullanmak üzere temel kavramsal, teorik ve güncel bilgilere sahip olmak. 0
Alanıyla ilgili sorunları tespit edebilme, nicel ve nitel yöntem ve araçları kullanarak çözüm önerileri sunabilme becerisini kazanmak. 0
Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek. 0
Alanıyla ilgili çalışmalarında kullanmak üzere ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi, işlenmesi ve analize tabi tutulması amacıyla; bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi kazanmak. 0
Analiz çalışmalarında elde ettiği sonuçları yorumlayabilme ve bu amaçla konjonktürel şartların farkındalığını kazanmak. 0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma ve bu süreci yönetme becerisi kazanmak. 0
Ortaya koyduğu çözüm ve politika araçlarının olası sonuçlarını alanında kullanılan yöntem ve araçlar yardımıyla tahmin edebilme becerisini kazanmak. 0
Alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya son dönem ortaya çıkan analiz yöntemlerini alanına uygulama becerisi kazanmak. 0
Öğrenim deneyimlerini yansıtabilme ve bununla ilgili dönütlere uyum sağlayabilme becerisini edinmek. 0
Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak. 0
Alanıyla ilgili literatürü analiz ederek eleştirel değerlendirmelerde bulunabilmek. 0
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmek. 0